more_horiz
Gospodarka

Samorządy dostaną dodatkowe środki w tym roku. Jest gotowy projekt

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2022 13:17
Samorządy w 2022 r. uzyskają dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 mld 673 mln zł - wynika z informacji o planowanej nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opublikowanej w poniedziałek na stronach KPRM.
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają jeszcze w tym roku dodatkowe środki, ponad te gwarantowane w 2023 r. zgodnie obecnymi przepisami
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają jeszcze w tym roku dodatkowe środki, ponad te gwarantowane w 2023 r. zgodnie obecnymi przepisamiFoto: Shutterstock/piotr_szewczyk

Jak wskazano, planowana nowelizacja jest związana z potrzebą "wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań publicznych, w tym szczególnie istotnych obecnie zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców".

Dodatkowe środki 

"Samorządy będą mogły dysponować dodatkowymi środkami już w 2022 r., co jest istotne biorąc pod uwagę obserwowany wzrost cen, który jest wynikiem odziaływania wielu czynników nakładających się na siebie, w szczególności pandemii COVID-19 oraz inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Te czynniki wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową nie tylko gospodarstw domowych, ale również na sektor finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego" - wskazano w informacji w wykazie prac legislacyjnych.

W projekcie znajdzie się kilka rozwiązań mających poprawić sytuację finansową samorządów. Wśród nich jest "wprowadzenie możliwości przekazania jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 mld 673 mln zł".

Bezpieczeństwo energetyczne

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych, środki te byłyby wsparciem finansowym w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego, w tym szczególnie istotnych obecnie zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

"Dzięki tym zmianom jednostki samorządu terytorialnego otrzymają jeszcze w tym roku dodatkowe środki, ponad te gwarantowane w 2023 r. zgodnie obecnymi przepisami (czyli ponad część rozwojową subwencji ogólnej). Wcześniejsze przekazanie środków finansowych oraz ich zwiększenie jest korzystne dla samorządów szczególnie w związku z inflacją" – wskazano w informacji.

Dodano, że z uwagi na wcześniejsze zasilenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2023 nie otrzymają one części rozwojowej subwencji ogólnej. Nie zostanie ona zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

W projekcie zawarto także rozwiązania mające na celu dostosowanie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. wprowadzenie czasowych preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

Dodatkowe zapisy

"Proponowane zmiany przewidują przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wolnymi środkami będącymi w dyspozycji jednostki. Dodatkowo proponuje się możliwość niespełnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, czyli indywidualnego limitu spłaty zobowiązań (...), pod warunkiem gdy łączna kwota długu jednostki nie przekroczy 100 proc. jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze (...) oraz powiększonych o planowane przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego" – wskazano w informacji na stronach kancelarii premiera.

Poza tym proponuje się wydłużenie okresu o rok wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

Z informacji wynika, że projekt ma zostać przyjęty przez rząd w III kw. tego roku.

Czytaj także:


PAP/IAR/PR24.pl/mk