more_horiz
Gospodarka

Polska kolej w europejskiej czołówce. Znamy nowe dane Urzędu Transportu Kolejowego

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2022 11:36
W Polsce kolej przewiozła w ubiegłym roku 245,1 mln pasażerów, co daje szóstą pozycję wśród analizowanych 28 krajów europejskich, poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Najwięcej osób z kolei korzystało w Niemczech, Francji i Włoszech.
UTK: W Polsce kolej przewiozła 245,1 mln pasażerów w 2021 r.
UTK: W Polsce kolej przewiozła 245,1 mln pasażerów w 2021 r. Foto: Shutterstock/Martyn Jandula

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował dane udostępnione przez Eurostat i zbadał, jak na tle innych krajów europejskich kształtuje się rynek przewozów pasażerskich w Polsce. Z analizy, która obejmuje 28 państw wynika, że największą liczbę pasażerów w 2021 roku przewiozły koleje niemieckie - 1756,1 mln osób.

Na drugim miejscu pod względem liczby przewiezionych pasażerów znalazły się koleje francuskie - 881,4 mln, a na trzecim koleje włoskie z 480,3 mln pasażerów. Na kolejnych miejscach znajdują się Hiszpania i Szwajcaria z liczbą przewiezionych pasażerów odpowiednio: 404,4 mln i 346,0 mln. W Polsce kolej przewiozła 245,1 mln pasażerów, co daje szóstą pozycję wśród analizowanych 28 krajów europejskich.

Wzrost przewozów po pandemii

W kolejowych przewozach pasażerskich w 2021 roku w większości przypadków miała miejsce odbudowa rynku po dotkniętym przez pandemię roku 2020. Większą liczbę pasażerów rok do roku obsłużyły koleje z 19 analizowanych krajów. Najwięcej pasażerów w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. zyskała kolej we Francji - 157,6 mln pasażerów więcej (+21,8%), we Włoszech - 97,9 mln pasażerów więcej (+25,6%) i w Hiszpanii - 74,9 mln (+22,7%). Polska kolej z liczbą pasażerów większą o 35,7 mln osób (+17%) zajmuje w tym zestawieniu piątą pozycję.

Słowenia odnotowała największą dynamikę wzrostu liczby pasażerów spośród wszystkich analizowanych państw - o 47,2% rok do roku. W przypadku tego kraju liczby pasażerów wzrosła z 7,9 mln pasażerów w 2020 r. do 11,7 mln w 2021 roku.

Jednak nie we wszystkich krajach europejskich zanotowano wzrost liczby pasażerów kolei. Dla 9 z 28 analizowanych państw rok 2021 oznaczał spadek w stosunku do 2020 roku. Największy - o 45 mln - odnotowano w Niemczech. Był on spowodowany utrzymującym się niskim popytem na usługi przewozów pasażerskich. Wobec ogólnej wielkości przewozów pasażerskich był to spadek na poziomie 2,5%. Oprócz Niemiec spadki odnotowano także w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia), a także na Słowacji, w Irlandii, w Grecji i na Łotwie.

Wskaźnik wykorzystania kolei

Wskaźnik wykorzystania kolei jest parametrem wynikającym z zestawienia liczby osób zamieszkujących dany kraj z liczbą odprawionych pasażerów w tym państwie. Pozwala to określić, jak w danym kraju czy regionie kształtuje się mobilność społeczeństwa w zakresie transportu kolejowego.

Spośród analizowanych krajów, najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei posiada Szwajcaria. W 2021 roku przeciętny mieszkaniec tego państwa podróżował koleją prawie 40 razy. Porównując wartość tego wskaźnika w 2021 i 2020 roku, największy wzrost, o 2,9, odnotowano w Luksemburgu. Przeciętny mieszkaniec tego kraju podróżował koleją 26,1 razy w ciągu roku (drugie miejsce w Europie).

W Niemczech, gdzie przewieziono największą liczbę pasażerów w 2021 roku, średnia liczba przejazdów na jednego mieszkańca to 21,1. Francja odnotowała wzrost wskaźnika o 2,3 przejazdu na jednego mieszkańca, a Włochy wzrost o 1,7. W Polsce w 2021 roku wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł 6,4 i wzrósł o 0,9 przejazdu na jednego mieszkańca w porównaniu do poprzedniego roku.

Czytaj także:

IAR/Aleksander Pszoniak/PR24.pl/mk