more_horiz
Gospodarka

Zatrudnienie i wynagrodzenie w Polsce. GUS podał dane za I półrocze

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 11:23
W pierwszym półroczu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 9288,4 tys. etatów, o 1,9 procent więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - poinformował GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w tym okresie o 10,8 procent do 6196,99 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w I półroczu 2022 r. wyniosło 6196,99 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w I półroczu 2022 r. wyniosło 6196,99 złFoto: Shutterstock/Gorodenkoff

Jak poinformował GUS, liczba pracujących w Polsce, według stanu na 30 czerwca 2022 r., wyniosła 9761,0 tys. osób, o 1,6 proc. więcej w porównaniu z ostatnim dniem czerwca 2021 r.

Podobnie jak przed rokiem, pracujący w sektorze prywatnym stanowili większość (6727,6 tys. osób). Dominującą sekcją PKD pod względem liczby pracujących w tym sektorze było Przetwórstwo przemysłowe (2416,9 tys. osób). W sektorze publicznym najwięcej pracujących odnotowano w sekcji Edukacja (987,9 tys. osób).

Największy wzrost liczby pracujących odnotowano w sekcjach Informacja i komunikacja (o 11,1 proc. rdr) oraz Zakwaterowanie i gastronomia (o 6,3 proc. rdr).

W pierwszym półroczu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 9288,4 tys. etatów, o 1,9 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak zaznaczono, była to sytuacja odwrotna niż w pierwszym półroczu 2021 r., kiedy przeciętne zatrudnienie zmalało o 0,1 proc. wobec analogicznego okresu 2020 r.

Wynagrodzenie w górę

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 6196,99 zł. W porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. wzrosło nominalnie o 10,8 proc., przy czym wzrost ten był wyższy od notowanego w pierwszym półroczu 2021 r. - wówczas wyniósł 8,0 proc. rdr.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było o 789,96 zł wyższe w sektorze publicznym niż w sektorze prywatnym. W sektorze prywatnym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja - 11207,85 zł, z kolei w sektorze publicznym w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 10425,88 zł.

Najwyższy wzrost transporcie

Najwyższy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nastąpił w sekcji Transport i gospodarka magazynowa (o 20,0 proc.), natomiast najniższy w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 1,2 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym półroczu 2022 r. pozostało zróżnicowane także w regionach. W stołecznym było najwyższe i wyniosło 8098,62 zł. Było to więcej o 2507,81 zł niż w województwie podkarpackim, gdzie zanotowano najniższą wartość.

Dane odnoszą się do podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk