more_horiz
Gospodarka

Umowy o pracę przez internet. Projekt nowych rozwiązań przyjęty przez rząd

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2022 14:45
Rząd przyjął projekt przepisów, które mają umożliwić zawieranie umów o pracę przez Internet. Przed południem w tej sprawie zebrała się Rada Ministrów.
Według planowanych rozwiązań w sieci zostanie udostępniony system pozwalający na zawieranie umów według gotowych wzorów, np. umów o pracę.
Według planowanych rozwiązań w sieci zostanie udostępniony system pozwalający na zawieranie umów według gotowych wzorów, np. umów o pracę.Foto: TippaPatt/ Shutterstock

Zgodnie z projektem w sieci zostanie udostępniony system pozwalający na zawieranie umów według gotowych wzorów, np. umów o pracę, o dzieło, o świadczenie usług, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach.

Dzięki temu przedsiębiorcy i rolnicy mają tracić mniej czasu na biurokrację.

Posłuchaj

00:44 12011570_1.mp3 Rząd przyjął projekt przepisów, które mają umożliwić zawieranie umów o pracę przez Internet. O szczegółach - Karol Surówka (Informacyjna Agencja Radiowa)

Do systemu zalogujemy się przy wykorzystaniu profilu zaufanego, poprzez stronę praca.gov.pl. Przepisy wejdą w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Prace nad zmianami w Kodeksie pracy

Obecnie toczą się prace prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, który ma wprowadzić do Kodeksu pracy przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Jednym z podstawowych założeń przewidywanych zmian kodeksowych jest zastąpienie obecnie obowiązujących przepisów o telepracy ujednoliconą instytucją pracy zdalnej.

Projektowane rozwiązania zakładają, że praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przepisy tymczasowe

Wprawdzie w Kodeksie pracy są już zapisy dotyczące telepracy - ale pozostają one praktycznie martwe. Praca zdalna natomiast została uregulowana przepisami tymczasowymi, tak zwaną ustawą covidową.

Czytaj także:

Informacyjna Agencja Radiowa, akg

REKLAMA