more_horiz
Gospodarka

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023 16:45
Rada Polityki Pieniężnej po posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc.
Rada podjęła decyzję dotyczącą stóp procentowych
Rada podjęła decyzję dotyczącą stóp procentowych Foto: NBP

Ankietowani przed posiedzeniem analitycy spodziewali się braku zmian stóp procentowych.

"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej,

- stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej,

- stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej,

- stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej,

- stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej" - podał NBP. 

W czwartek, 9 marca o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

To szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej w cyklu podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w październiku 2021 r., podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie główna stopa procentowa NBP, zwana referencyjną, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc.

Osłabienie koniunktury będzie osłabiać inflację

"Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - dodano.

Dalsze decyzje RPP

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Rada nie wspomina w tym miejscu, jak poprzednio, o wpływie agresji Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

RPP podtrzymała, że NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Poprzednio Rada wskazywała w tym ustępie, że podejmie niezbędne działania dla ograniczenie ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.

NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Wpływ inflacji

RPP wskazuje, że inflacja CPI w styczniu 2023 r. - według wstępnych danych GUS - wyniosła 17,2 proc. rdr.

"Do wzrostu inflacji względem grudnia przyczyniło się w istotnej mierze podwyższenie stawek VAT na produkty energetyczne. Jednocześnie na poziom inflacji - pomimo słabnącej dynamiki popytu - wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw. Od kilku miesięcy obniżają się jednak ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach" - napisano.

Rada odnotowała, że w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, również w Polsce następuje spowolnienie aktywności.

"W IV kw. 2022 r. realna dynamika PKB obniżyła się do 2,0 proc. rdr. W kierunku obniżenia wzrostu gospodarczego oddziałuje ograniczenie popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie nadal rosną inwestycje. Mimo spowolnienia aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć widoczny jest jej spadek w sektorze prywatnym" - dodano.

Marcowa projekcja inflacji

RPP podczas posiedzenia zapoznała się także z najnowszą projekcją inflacji i PKB, podał także NBP.  

"Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 28 lutego 2023 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2-13,5 proc. w 2023 r. (wobec 11,1-15,3 proc. w projekcji z listopada 2022 r.), 3,9-7,5 proc. w 2024 r. (wobec 4,1-7,6 proc.) oraz 2-5 proc. w 2025 r. (wobec 2,1-4,9 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Projekcja NBP zakłada wzrost PKB

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 - 1,8 proc. w 2023 r. (wobec -0,3 - 1,6 proc. w projekcji z listopada 2022 r.), 1,1-3,1 proc. w 2024 r. (wobec 1-3,1 proc.) oraz 2-4,3 proc. w 2025 r. (wobec 1,8-4,4 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że PKB wzrósł o 4,9 proc. rdr w 2022 r. wobec 6,8 proc. wzrostu w poprzednim roku.

NBP zastrzegł, że projekcja uwzględnia dane dostępne do 28 lutego 2023 r.

Posłuchaj audycji, którą prowadziła Justyna Golonko. 

Posłuchaj
06:53 RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych i przedstawiła nowe prognozy dotyczące inflacji i PKB, komentuje Monika Kurtek główna ekonomistka Banku P RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych i przedstawiła nowe prognozy dotyczące inflacji i PKB, komentuje Monika Kurtek główna ekonomistka Banku Pocztowego ("Ekspres Gospodarczy" Justyna Golonko PR1)

Czytaj także:

PR1/Justyna Golonko/PAP/IAR/ISBnews/PR24.pl/mk