X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
Gospodarka

Jak obniżyć podatek PIT za ubiegły rok? Lista ulg i odliczeń jest długa

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021 12:46
Ulga podatkowa to przewidziany w przepisach przywilej każdego podatnika, który pozwala na zmniejszenie wysokości podatku PIT. Istnieją dwa rodzaje odliczeń – od dochodu, umożliwiające w wielu przypadkach zejście do niższej stawki podatkowej, oraz odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku.
Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne.Foto: mffoto/Shutterstock.com

15 lutego ruszyła usługa "Twój e-PIT" umożliwiająca złożenie formularza podatkowego za 2020 r. online. W tym roku inaczej niż w ubiegłych latach, aby zobaczyć zeznanie podatkowe, należy zalogować się do usługi e-Urząd Skarbowy – przypomina serwis bankier.pl. Dotychczas podatnicy mogli wejść bezpośrednio do platformy rozliczeniowej "Twój e-PIT".

Aby skorzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy podatnik może wykorzystać jedną z opcji:

 • profil zaufany, e-dowodu lub bankowość elektroniczną,
 • aplikację mobilną mObywatel,
 • dane podatkowe (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Nowością jest możliwość logowania przez mObywatela. Osoby posiadające aplikację mobilną muszą zeskanować kod QR ze strony Ministerstwa Finansów i potwierdzić tożsamość, żeby otrzymać dostęp do PIT.

1 proc. w deklaracji e-PIT

W przygotowanej wstępnie przez ministerstwo finansów deklaracji znajdą się również informacje o ulgach, odliczeniach i 1 proc. podatku, o których organ podatkowy posiada  informacje z urzędu.

Po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego i wybraniu usługi "Twój e-PIT" na głównym ekranie zobaczymy informację o organizacjach pożytku publicznego.

Jeśli robimy to po raz pierwszy, należy wybrać z listy numer KRS tej OPP, której chcemy przekazać 1 proc. podatku, wskazać cel szczegółowy (jeśli chcemy), zaznaczyć zgodę (jeśli chcemy) na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku.

"Jeśli chcesz zmienić OPP: wybierz opcję 'Zmieniam organizację', wybierz z wykazu numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 proc., wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz) zatwierdź tę zmianę" – tłumaczy resort finansów.

Jeżeli chcemy zmienić tylko cel szczegółowy, należy wybrać opcję "Zmieniam organizację", nie zmieniając numeru KRS, trzeba edytować informację o celu szczegółowym i zatwierdzić zmianę.

Formularz należy następnie zaakceptować i wysłać zeznanie.


pieniądze złoty setki free pixabay 1200.jpg
Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Odliczenia od dochodu

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu wiele wydatków, jednak ich lista zależna jest od tego, jaką formę opodatkowania wybiorą. W przypadku osób rozliczających się według skali, podatek obniżany jest o:

 • składki ZUS – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020,
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100 proc. dochodu, bez ograniczeń dochodowych,
 • darowizny na cele kultu religijnego – 6 proc. dochodu,
 • darowizny na walkę z COVID-19 – do 100 proc. dochodu, bez ograniczeń co do dochodu; od 100 do 200 proc. wartości darowizny,
 • darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe – do 100 proc. dochodu, bez ograniczeń co do dochodu; od 100 do 200 proc. wartości darowizny,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 6 proc. dochodu,
 • darowizny krwi i jej składników zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa – krwiodawcy – 6 proc. dochodu; osocze – 350 zł/l, maksymalnie 8750 zł,
 • darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej – 6 proc. dochodu,
 • ulgę rehabilitacyjną – w wysokości poniesionych wydatków,
 • ulgę z tytułu użytkowania sieci Internet – 760 zł,
 • ulgę termomodernizacyjną – 53.000 zł,
 • ulgę na badanie i rozwój – 100-150 proc. kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi,
 • ulgę z tytułu opłacania składek na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6272,40 zł,

Poza tym:

 • zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • straty z lat poprzednich, nie więcej niż 50 proc. straty wykazanej w danym roku, za który wykazywana jest strata,
 • ulgi które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.

W przypadku podatników opodatkowanych liniowo, od dochodu odliczać można wyłącznie składki ZUS, ulgę termomodernizacyjną oraz związaną ze składkami na IKZE. Dodatkowo podatnicy mają możliwość korzystania również z ulg odliczanych od podatku. Podatnicy korzystający z ryczałtu odliczać mogą wszystkie wskazane powyżej ulgi.

Ograniczony limit 6 proc.

Warto zaznaczyć, że w 2020 roku rozszerzono katalog darowizn, odliczanych od dochodu. Odliczeniu podlegają darowizny krwi i jej składników, na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego, na cele edukacji zawodowej, na walkę z pandemią COVID-19 oraz sprzętu komputerowego na rzecz jednostek placówek oświatowych.

Jednak w powyższych przypadkach łączna wartość darowizn w roku nie może przekroczyć 6 proc. dochodu darczyńcy, to znaczy kwoty przychodu po odjęciu od niej kosztów uzyskania przychodów). Do sumy tej nie zalicza się darowizn na cele COVID i darowizn sprzętu komputerowego. W celu ustalenia łącznej kwoty darowizny sumuje się całość darowizn w okresie całego roku – liczy się data uczynienia darowizny.


pieniądze portfel 1200.jpg
Ekspert: w rozliczeniu za 2020 rok podatnicy mogą skorzystać z pełnej ulgi abolicyjnej

Oprócz powyższych odliczyć od dochodu można darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów. W ich przypadku nie ma ograniczenia limitem 6 proc. W tych przypadkach jednak oprócz dowodu przekazania darowizny, obowiązkowo trzeba posiadać dowód jej przeznaczenia na cele charytatywno-opiekuńcze.

W efekcie darczyńca wskazujący darowiznę musi posiadać pokwitowanie odbioru darowizny przez obdarowany kościół oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczenia jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Odliczenia od podatku

Wyliczony już podatek od dochodu według odpowiedniej skali podatkowej również można obniżyć jest o kilka ulg. Podatnicy korzystać mogą z odliczeń z tytułu:

 • ulgi prorodzinnej, związanej z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej – 1112,04 zł na jedno dziecko (warunek dochodów); 1112,04 zł na drugie dziecko; 2000,04 zł na trzecie dziecko; 2700 zł na czwarte i kolejne dziecko,
 • ulgi abolicyjnej, przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody – kwota podatku z zagranicy,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym roku lub pobrane w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości 7,75 proc. podstawy ustalenia tych składek – w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w roku 2020,
 • ulg, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.

Ulgi dla osób niepełnosprawnych

Ze znacznie szerszej listy ulg podatkowych za rok 2020 mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Podatnicy z takim orzeczeniem, w zależności od stopnia niepełnosprawności, uprawnieni są do korzystania z odliczeń wydatków na cele ułatwiania wykonywania czynności życiowych oraz na cele rehabilitacyjne.

Odliczeniu podlegają wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

PolskieRadio24.pl, e-pity.pl, DoS

 

Czytaj także

MF: firmy, które ucierpiały z powodu pandemii mogą później przekazać zaliczki na PIT

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2021 17:58
Do 20 sierpnia firmy z branż, które najbardziej ucierpiały w zw. z COVID-19, będą mogły przekazać zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek PIT, pobranych przez płatnika w styczniu tego roku - przekazał resort finansów.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Zniżki i odliczenia podatkowe za 2020 rok. Zobacz, z czego możesz skorzystać przy rozliczaniu PIT

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021 08:49
W kalendarzu podatkowym zbliża się czas rozliczenia podatku za 2020 rok. Część osób rozliczy się z fiskusem elektronicznie, akceptując jedynie dokument przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową. Wiele osób zdecyduje się jednak na samodzielnie wypełnienie deklaracji, korzystając z odliczeń od podatku lub dochodu. Co można odliczyć w zeznaniu za 2020 rok?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Zbliża się termin złożenia PIT-28. Zobacz, z jakich ulg i odliczeń można skorzystać

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2021 10:01
Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 1 marca - przypomina Ministerstwo Finansów. Składając tę deklarację można skorzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1 proc. podatku dla OPP; MF namawia do jej elektronicznego wysłania.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Decyzję o przekazaniu 1 proc. PIT można podjąć zdalnie. Usługa Twój e-PIT pozwala też na zmianę OPP

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021 07:30
Wszystkie usługi e-Urzędu Skarbowego działają bez zarzutu, w tym możliwość wskazania Organizacji Pożytku Publicznego, dla której ma trafić 1 proc. podatku – informuje resort finansów. Organizację, na którą chcemy przekazać wpłatę, można wybrać po numerze KRS bądź po nazwie.
rozwiń zwiń