more_horiz
Gospodarka

PFR zbiera dane o przynależności do PPK. Pomoże w tym specjalny portal

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2021 11:46
Od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do prawie 650 tys. podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale do tej pory tego nie zrobiły. Aktualna wysyłka wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK będzie największą dotychczas realizowaną.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Igor Kardasov/Shutterstock.com

Co kwartał PFR otrzymuje z ZUS informację o płatnikach, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione i sprawdza, czy widnieją oni w prowadzonej przez niego ewidencji, gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK.


Posłuchaj
05:13 Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk wyjaśnia ile firm powinno uczestniczyć w PPK i jakie sumy już zgromadzili uczestnicy tego programu emerytalnego (Ekspre Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk wyjaśnia ile firm powinno uczestniczyć w PPK i jakie sumy już zgromadzili uczestnicy tego programu emerytalnego (Ekspres Gospodarczy Justyna Golonko PR1)

 

Wezwanie otrzymają wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali wyżej wspomniane składki za osoby zatrudnione, ale nie widnieją w ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR. Pracodawcy otrzymają wezwanie do wyjaśnienia tej sytuacji.

Dokument zostanie udostępniony w profilu informacyjnym ZUS (PUE) i będzie zawierał link przekierowujący bezpośrednio do specjalnego formularza. Wypełniając go, pracodawca będzie miał możliwość poinformowania PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie niezawarcia tej umowy. Jeśli pracodawca nie posiada PUE, wezwanie zostanie wysłane do niego pocztą.


Jakiego typu firmy są zwolnione z tworzenia PPK ?

Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą zawierać umowy o zarządzanie PPK. Są to:

  • mikroprzedsiębiorcy, ale wyłącznie wówczas, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
  • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną - w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą;
  • podmioty, które - w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK - prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.


Pracodawcy, należący do jednej z powyższych grup mają obowiązek poinformowania PFR o przyczynie niezawarcia umowy.

Bartosz Marczuk PR1 11.2019 1200.jpg
Bartosz Marczuk: już ponad 3 mln Polaków oszczędza dodatkowo na emeryturęZawarcie umowy o zarządzanie PPK

Jeśli pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku wdrażania PPK, powinien jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chce zawrzeć tę umowę. Wszystkie instytucje finansowe, zarządzające rachunkami PPK oraz ich oferty można znaleźć na oficjalnym portalu programu - www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pracodawca ma 30 dni od otrzymania wezwania.

Po wyborze instytucji finansowej i podpisaniu umowy o zarządzanie PPK, pracodawca powinien poinformować o tym PFR poprzez otrzymany formularz.


pieniądze złoty setki free pixabay 1200.jpg
Małżonkowie mogą połączyć swoje oszczędności w PPK. Zobacz, jakie trzeba spełnić warunkiPFR Portal PPK pomoże przedsiębiorcom

Już 15 listopada 2021 r. pod adresem mojeppk.pl/wezwania wszyscy zainteresowani znajdą stronę, dotyczącą wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Będzie ona zawierała - napisaną w prosty i przystępny sposób - instrukcję postępowania po otrzymaniu wezwania. Pracodawca dowie się, kto powinien zawrzeć umowę, jak utworzyć PPK oraz w jaki sposób prawidłowo wypełnić formularz.

Aby pomóc pracodawcom, PFR Portal PPK uruchamia także aż dwa rodzaje bezpłatnych szkoleń online. Oba będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów PFR Portal PPK, którym będzie można zadawać pytania.

  • "Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK" to półgodzinne webinarium, podczas którego pracodawca dowie się, czy ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jak wypełnić formularz odpowiedzi i jakie są konsekwencje niepodjęcia działań. Szkolenie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku o godz. 10:00, począwszy od 18 listopada 2021 r.

  • "Zawarcie umowy o zarządzanie PPK po terminie" to z kolei pigułka wiedzy na temat procedury zawarcia umowy o zarządzanie PPK - od wyboru instytucji finansowej, poprzez obowiązki informacyjne wobec pracowników, aż po naliczanie wpłat i prowadzenie dokumentacji. Webinarium ruszy 24 listopada 2021 r. i będzie odbywać się cyklicznie, w każdą środę o godz. 12:00.


Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 działać będzie również specjalna infolinia PFR pod numerem +48 22 703 43 00 (opłata zgodnie z cennikiem operatora).


PR1/PR24/PAP/IAR/ PFR/ Justyna Golonko/sw