more_horiz
Gospodarka

17 mld zł rocznie w portfelach Polaków dzięki historycznej obniżce podatków. Prezydent podpisał ustawę

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2021 14:11
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Zgodnie z nią kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł. Wprowadzane są nowe ulgi podatkowe, zmienią się też zasady odliczania składki zdrowotnej.
Dzięki historycznej obniżce podatków niej w portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł
Dzięki historycznej obniżce podatków niej w portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld złFoto: kitzcorner/Shutterstock

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przypomniano, że wprowadza ona zmiany w 26 ustawach.

Dzięki nowelizacji, 18 mln Polaków zapłaci mniejsze daniny

Jak czytamy w komunikacie, to historyczna obniżka podatków. Dzięki niej w portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci 18 mln Polaków. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys. Nowa rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce.

Na obniżkach skorzystają także inwestorzy

Jak wyjaśniła Kancelaria Prezydenta RP we wtorkowym komunikacie, deklarowanym celem ustawy jest: "stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw".

"W treści uzasadnienia wskazuje się również na potrzebę szukania nowych rozwiązań wspierających wzrost oraz stabilizację nadwyrężonych na skutek pandemii wpływów budżetowych.

W tym celu proponuje się projekt tzw. Podatkowego Restartu Gospodarki, którego ważną częścią ma być przeprowadzenie szerokiego programu repatriacji kapitału, finansowego i ludzkiego" - napisano w informacji prezydenckiej kancelarii.

Ustawa podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych, podwyższa próg podatkowy

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą zaliczono m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc.

sejm głosowanie 1200.jpg
Nowelizacja ustawy podatkowej. Sejm zdecydował

Ustawa wprowadza szereg ulg podatkowych

Wskazano także na rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody. Zgodnie z informacją ulgi obejmą: przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej; przychody uzyskane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich.

Poza tym zwrócono uwagę na wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej czy "zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł".

Ryczałt podatkowy dla dochodów z najmu czy dzierżawy

Komunikat wskazuje, że dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pozostaną opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zniesione ma być prawo podatnika PIT i CIT do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiany w składce zdrowotnej

Zwrócono także uwagę na zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz "likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Będzie podatek minimalny dla osób prawnych, podatek zapłacą holdingi

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta RP wprowadzony zostanie minimalny podatek dochodowy (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania, ustanowione będą zasady opodatkowania spółki holdingowej oraz wprowadzona instytucja tymczasowego zajęcia nieruchomości.

Nowe zasady korzystania z karty podatkowej

Ustawa wprowadza także instytucję porozumienia inwestycyjnego; zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu.

Nowe zasady opodatkowania dla grup VAT-owskich, obowiązek prowadzenia rachunku płatniczego

Przewidziano ponadto: ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT; nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł; wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego; abolicję podatkową dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8 proc. podstawy opodatkowania.

Zmiany, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.


PAP, jk