more_horiz
Gospodarka

"Kompetencje pracowników są zadowalające". Zobacz nowy raport PARP

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022 14:47
96 proc. pracodawców w branży nowoczesnych usług biznesowych ocenia kompetencje pracowników jako zadowalające. 2 proc. badanych przewiduje długoterminowo większe zapotrzebowanie firmy na obcokrajowców, tłumacząc to ich wysokimi kwalifikacjami i dużym zaangażowaniem - wynika z raportu PARP.
Jednym z kluczowych obszarów działania PARP jest wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.
Jednym z kluczowych obszarów działania PARP jest wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.Foto: shutterstock.com/Goran Bogicevic

Jak przekazała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 96 proc. badanych pracodawców oceniło, że kompetencje ich pracowników są zadowalające. Wśród kadry zarządzającej 87 proc. respondentów zadeklarowało, że czują się dobrze przygotowani przez szkoły i uczelnie do wykonywania zadań zawodowych. 86 proc. osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych ma wyższe wykształcenie, a 13 proc. - średnie.

- Kwestia niezbędnych na rynku kompetencji jest dla nas szczególnie istotna. Jednym z kluczowych obszarów działania PARP jest wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Przyglądamy się także potrzebom poszczególnych branż i wspólnie z Radami Sektorowymi ds. Kompetencji dostarczamy narzędzia do ich rozwoju - tłumaczy prezes PARP Dariusz Budrowski.

Pracodawcy nie planują większych zmian

Jak dodał prezes PARP, na podstawie badania branżowego sektora nowoczesnych usług biznesowych (NUB) wiadomo, że aż 70 proc. pracodawców w ciągu ostatnich 12 miesięcy wspierało rozwój kompetencji swoich pracowników. W najbliższych trzech latach największy wzrost zatrudnienia w sektorze ma dotyczyć stanowisk związanych z obsługą klienta, kontrolingiem oraz księgowością.

- Ta wiedza pozwala nam odpowiednio przygotować ofertę szkoleń i doradztwa - podkreśla Budrowski.


Zgodnie z wynikami badań realizowanych od stycznia do czerwca 2021 r. zdecydowana większość pracodawców zadeklarowała, że nie poszukiwała nowych pracowników. Pracodawcy nie planowali również większych zmian w zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach w ciągu najbliższych trzech lat od czasu przeprowadzenia badania.

W raporcie zaznaczono, że w perspektywie długookresowej 2 proc. pracodawców prognozuje, że w ich firmach wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. Przedsiębiorcy tłumaczą tę potrzebę tym, że cudzoziemcy posiadają umiejętności językowe, wysokie kwalifikacje oraz charakteryzują się dużym zaangażowaniem.

Duże firmy inwestują w umiejętności pracowników

W prawie połowie badanych firm z branży nowoczesnych usług biznesowych (45 proc.) oceniono, jakich umiejętności potrzebują pracownicy. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez PARP ok. 20 proc. pracodawców deklarowało, że w ich firmach przeprowadza się takie oceny co najmniej raz w roku, 23 proc. oceniło, że rzadziej.

Badani pracownicy deklarowali, że głównymi metodami oceny ich kompetencji jest rozmowa z przełożonymi (71 proc.), weryfikacja realizacji postawionych celów oraz ocena opisowa (po 26 proc.). Rozwijanie kompetencji zatrudnionych pracowników deklarowało 70 proc. pracodawców z branży NUB. Najbardziej popularną formą szkoleniową były instruktaże (35 proc.), kursy e-learningowe (33 proc.) oraz kursy i szkolenia wewnętrzne (29 proc.).


Według raportu 48 proc. pracowników uczestniczyło, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, w jakiejś formie rozwoju zawodowego, a 71 proc. respondentów w tym samym czasie podnosiło kompetencje przez samokształcenie.

Niewiele ponad 40 proc. z ankietowanych pracodawców zadeklarowało, że rozważa w perspektywie do 2024 roku zainwestowanie lub zwiększenie inwestycji w rozwój umiejętności pracowników. Jak podkreślono, szczególnie wskazywali na to przedstawiciele dużych firm (58 proc.) oraz przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziły jakiekolwiek innowacje (51 proc.).

Ważne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

W ocenie ankietowanych pracodawców w ciągu najbliższych trzech lat znaczenie poszczególnych kompetencji potrzebnych do pracy na kluczowych stanowiskach w branży NUB znacząco się nie zmieni.

"W niewielkim stopniu będzie jedynie rosła rola kompetencji specyficznych zawodowych oraz umiejętności społecznych i analitycznych" - stwierdzono w raporcie PARP.

Agencja przekazała również, że plany przedsiębiorców na kolejne trzy lata dotyczą przede wszystkim podwyższenia średniej marży sprzedaży (31 proc. wskazań), inwestycji w rozwój technologii i oprogramowania, w umiejętności pracowników oraz innowacyjność (po 20 proc. wskazań).


Eksperci branżowi wskazują na możliwe scenariusze rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

"Najkorzystniejszy dla przedsiębiorstw i pracowników byłby ten zakładający wysoki poziom automatyzacji i rozwiązań opartych o mechanizmy sztucznej inteligencji oraz niski poziom tworzenia i dostarczania usług o dużej wartości dodanej dla klienta" - poinformowano w raporcie.

Eksperci podkreślają, że ważne jest wdrażanie już teraz innowacyjnych rozwiązań oraz szukanie nowych sposobów usprawniania branży i rozwoju pracowników.

PR24.pl, PAP, DoS