more_horiz
Gospodarka

Rusza nabór wniosków o wsparcie dla młodych rolników. Szansa na wysoką premię rozwojową

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2022 09:19
Od 31 marca do 29 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od młodych rolników o premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Tegoroczny nabór jest ósmym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy.
Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy.Foto: M_Agency/Shutterstock

"Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się o bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku" - poinformowała Agencja.

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą - 120 tys. zł - otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy. Druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu.

Środki na prowadzenie gospodarstwa

Jak podała ARiMR, otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane wsparcie można wykorzystać na przykład na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

"Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy" - wyjaśniła ARiMR.

Jak podano, starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto, młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Dotychczas podpisano 26 tys. umów

Dokumenty od adeptów rolnictwa zainteresowanych wsparciem będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wnioski można dostarczyć osobiście, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Agencja przypomniała, że tegoroczny nabór jest ósmym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ok. 3,27 mld zł.

PR24.pl, PAP, DoS