more_horiz
Gospodarka

KOWR użyczy państwową ziemię rolnikom i byłym pracownikom PGR. "Ze względu na wyjątkowe okoliczności"

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2022 13:18
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni - w formie użyczenia - rolnikom i byłym pracownikom państwowych gospodarstw rolnych nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. To szczególna forma zagospodarowania państwowych nieruchomości, która może być stosowana ze względu na wyjątkowe okoliczności, czy też realizację zadań wynikających z polityki państwa.
Z użyczenia mogą skorzystać rolnicy albo byli pracownicy PGR. Aby otrzymać grunt muszą wcześniej zobowiązać się, że zagospodarują go na cele rolnicze.
Z użyczenia mogą skorzystać rolnicy albo byli pracownicy PGR. Aby otrzymać grunt muszą wcześniej zobowiązać się, że zagospodarują go na cele rolnicze.Foto: PAP

Przedmiotem takiego użyczenia mogą być niezagospodarowane dotychczas grunty, które ze względu na kształt, rozłóg, rozdrobnienie i inne ograniczenia w użytkowaniu nie są dla rolników atrakcyjne z gospodarczego punktu widzenia, a mogłyby służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Grunt na cele rolnicze

Z użyczenia mogą skorzystać rolnicy albo byli pracownicy PGR zamieszkujący w pobliżu takiej działki. Aby ją otrzymać muszą wcześniej zobowiązać się, że grunt zagospodarują na cele rolnicze i uiszczą podatek rolny za przedmiot użyczenia.

Osoba taka musi złożyć oświadczenie o dobrowolnym wydaniu nieruchomości po zakończeniu umów oraz oświadczenie (pełnomocnictwo) umożliwiające KOWR jednostronne przejęcie nieruchomości w przypadku jej niewydania.

Osoby zainteresowane korzystaniem w obecnym sezonie wegetacyjnym z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w formie użyczenia mogą zwracać się z wnioskiem bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania.


Status "Do rozdysponowania"

Wniosek należy kierować w formie pisma lub drogą elektroniczną.

Nieruchomości posiadające status "Do rozdysponowania" można odnaleźć m.in. za pomocą wyszukiwarki, znajdującej się w zakładce "Przydatne linki" na stronie internetowej KOWR.

PR24.pl, PAP, DoS