more_horiz
Gospodarka

Mniej pieniędzy z polityki spójności dla wszystkich krajów UE. Puda: polska alokacja jest największa

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022 12:58
- Polska w obecnej perspektywie finansowej otrzyma z polityki spójności 76 mld euro - przypomniał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że polska alokacja jest największa, mimo że w całej UE, również Polsce, została zmniejszona o 8 proc. Podkreślił, że jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich w ramach budżetu europejskiego, Polska jest jednym z nielicznych krajów, które nie mają z tym problemu.
Osiągnięty z Komisją Europejską kompromis rozpoczyna nowe finansowe rozdanie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Polska wykorzysta około 350 mld zł z polityki spójności.
Osiągnięty z Komisją Europejską kompromis rozpoczyna nowe finansowe rozdanie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Polska wykorzysta około 350 mld zł z polityki spójności.Foto: MFIPR/Twitter

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zwrócił uwagę w radiu Wnet, że "na dzień dzisiejszy wydaliśmy ponad 95 proc. całej alokacji z poprzedniej perspektywy finansowej UE". Jak ocenił, to "dobra informacja, ponieważ są kraje, których poziom wydatków jest obecnie w granicach 60-70 proc.".

Grzegorz Puda stwierdził, że jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich w ramach budżetu europejskiego, "Polska jest jednym z nielicznych krajów, które nie mają z tym problemu".

76 mld euro z budżetu UE

Jak przypomniał szef resortu funduszy, w czwartek unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira podpisała Umowę Partnerstwa - "dokument, na podstawie którego będą mogły do Polski płynąć środki z polityki spójności UE w obecnej perspektywie finansowej".

Minister Puda zaznaczył, że pieniądze europejskie pomagają nam utrzymać również pewien poziom gospodarczy. Zwrócił uwagę, że środki z polityki spójności funkcjonują w ramach danej perspektywy finansowej.

- Polska wpłaca środki do UE, a UE nam wypłaca - stwierdził.

Dodał, że "jesteśmy nadal płatnikiem netto, w związku z tym na plusie, po raz kolejny".

Szef MFiPR zaznaczył, że zakończenie negocjacji z Komisją Europejską w sprawie Umowy Partnerstwa pozwala Polsce sięgnąć po 76 mld euro z budżetu UE w latach 2021-2027.

- Daje to ponad 359 mld zł w dniu dzisiejszym. To jest największa alokacja pomimo tego, że obniżyła się alokacja w całej UE z polityki spójności. Została zmniejszona o 8 proc., również Polsce - wyjaśnił.

Środki na naukę, cyfryzację i dla firm

Szef resortu funduszy dodał, że Polska jest też beneficjentem unijnej polityki związanej z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Chodzi, jak przypomniał, o pieniądze, które będą trafiać do tych regionów, które mają problem w związku z sytuacją związaną z wydobywaniem węgla, transformacją.

Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że te środki z polityki spójności zostaną przeznaczone m.in. na rozwój nauki, wsparcie dla przedsiębiorstw, rozwój cyfryzacji.

- Wszystkie firmy, które w Polsce funkcjonują w oparciu również o dotacje unijne mogą występować poprzez regionalne programy operacyjne, czyli przez marszałków o wsparcie ze środków UE na innowacje, na zmiany technologii, na lepsze przysposobienie, środki nawet związane z nowymi miejscami pracy - powiedział.

Wskazał, że jest to zapisane w poszczególnych programach regionalnych.


Umowa Partnerstwa jest dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. Stanowi też realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz - wynikających z niej - strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

Pięć funduszy unijnych

Według MFiPR kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa Polska będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. Na polski budżet składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia.

Są to:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 47,4 mld euro;
  • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) - 12,9 mld euro;
  • Fundusz Spójności (FS) - 11,3 mld euro;
  • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) - 3,8 mld euro;
  • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) - 0,5 mld euro.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 ma być wdrażana w oparciu o konkretne formy wsparcia dla poszczególnych osób, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych, szesnastu programów regionalnych, programów współpracy transgranicznej i transnarodowej.

PR24.pl, PAP, DoS