more_horiz
Gospodarka

Ponad 32 mld zł na rozwój sieci przesyłowej. PSE podpisały umowy ramowe z wykonawcami infrastruktury

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023 13:12
Łączne nakłady na - zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2023-2032 sięgają ponad 32 mld zł. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy ramowe z firmami, którym w najbliższych latach powierzać będą prace budowlano-montażowe.
Łączne nakłady na rozwój sieci przesyłowej wyniosą w ciągu najbliższych lat ponad 32 mld zł.
Łączne nakłady na rozwój sieci przesyłowej wyniosą w ciągu najbliższych lat ponad 32 mld zł.Foto: KYTan/Shutterstock

"PSE będą mogły zlecać prace w ciągu pięciu lat od podpisania umów, których łączna wartość wynosi 565 mln zł" - poinformowano w komunikacie PSE.

Umowy zawarto po zakończeniu dwóch postępowań. W pierwszym, o wartości prawie 15 mln zł, po raz pierwszy mogły wziąć udział firmy, które dotychczas nie zajmowały się infrastrukturą najwyższych napięć.

"Są to przedsiębiorstwa z doświadczeniem w pracach na instalacjach o napięciu 110 kV, a nie - jak dotychczas - wyłącznie 220 i 400 kV. Firmy te musiały wykazać się stosownymi dla branży budowlano-montażowej kompetencjami i kwalifikacjami, a także rocznym obrotem na poziomie co najmniej miliona złotych" - dodano.

Rozbudowa portfela wykonawców

Spółka poinformowała, że w efekcie drugiego postępowania, PSE zawarły umowy ramowe na prace o łącznej wartości 550 mln zł.

"Prace zlecane szczegółowymi zamówieniami w ramach tych umów dotyczyć będą robót na obiektach najwyższych napięć (czyli 400 kV i 220 kV) i związane będą przede wszystkim z priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi, które wymagają pilnego przyłączenia linii lub stacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego" - czytamy.


Jak powiedział wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha, zatwierdzony przez Prezesa URE Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2023-2032 przewiduje znaczącą rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej zarządzanej przez PSE.

- Łączne nakłady na ten cel sięgają ponad 32 mld złotych. Przy tak dużych planach inwestycyjnych, zależy nam na rozbudowie portfela wykonawców współpracujących z PSE. Istotne, aby przy naszych inwestycjach mogły rozwijać się także firmy, które wcześniej nie pracowały przy infrastrukturze najwyższych napięć. To korzyść zarówno dla nas jako inwestora, jak i całego rynku wykonawczego - powiedział Włodzimierz Mucha.

Bezpieczne funkcjonowanie systemu

PSE to operator polskiego systemu przesyłowego (OSP). Odpowiada za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym; bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu; eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Do obowiązków OSP należy również bilansowanie systemu polegające na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami energii oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS