more_horiz
Gospodarka

W Łańcucie będzie bezpieczniej. Rozpoczyna się budowa tunelu pod linią kolejową

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 12:23
Rozpoczyna się inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo na kolei. Chodzi o budowę tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej numer 877 w Łańcucie. Tunel ten przetnie linię kolejową numer 91. To dobra informacja dla kierowców, którzy dziś muszą coraz dłużej czekać na przejazdy pociągów.
Razem z budową tunelu zostaną rozebrane kolidujące z inwestycją budynki, nawierzchnie jezdni i chodniki.
Razem z budową tunelu zostaną rozebrane kolidujące z inwestycją budynki, nawierzchnie jezdni i chodniki.Foto: Michał Mglej/Twitter

Całkowita wartość tego projektu wyniesie ponad 36 mln zł. Środki z budżetu województwa podkarpackiego stanowią ponad 25 mln zł, środki z dotacji jednostek samorządu terytorialnego - 2 mln zł, a ponad 9 mln zł stanowi wkład partnera projektu - PKP Polskich Linii Kolejowych.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Budynki i jezdnia do rozbiórki

Tunel drogowy pod linią kolejową numer 91 w Łańcucie, powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej numer 877.

Razem z budową tunelu zostaną rozebrane kolidujące z inwestycją budynki, nawierzchnie jezdni i chodniki. Dodatkowo zostanie skanalizowany potok Mikośka na odcinku ponad 50 m oraz wybudowana zostanie grawitacyjna oraz ciśnieniowa kanalizacja deszczowa.


Powstanie też nowy odcinek drogi wojewódzkiej numer 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku objętym zakresem inwestycji.

Przejazd wymagał pilnej rozbudowy

Jednocześnie przebudowana zostanie ulica Kolejowa, a także częściowo ulica Kasprowicza. Dodatkowo zostaną wykonane chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, a także zostaną przebudowane istniejące zjazdy na działki przyległe do nowego odcinka drogi.

Drogowcy zwracają uwagę, że odcinek drogi wojewódzkiej numer 877 w miejscu przejazdu kolejowego w Łańcucie już od dawna wymagał pilnej rozbudowy ze względu na rosnący ruch samochodowy. Problemem jest też znaczący czas, w którym droga jest nieprzejezdna ze względu na ruch pociągów.

Dzięki tunelowi ruch drogowy na tym odcinku zostanie przeprowadzony bezkolizyjne.


PR24.pl, Aleksander Pszoniak, DoS