more_horiz
Gospodarka

Szczyt klimatyczny w Katowicach na półmetku: co uzgodniono, co w następnym tygodniu?

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 11:56
Polska prezydencja COP 24 zakończyła pierwszy tydzień prac podczas szczytu klimatycznego w Katowicach. Efektem są ważne uzgodnienia dotyczące m.in. globalnego partnerstwa na rzecz elektromobilności, czy deklaracja o wsparciu przez Bank Światowy działań proklimatycznych na świecie. Najważniejsze jednak przed nami.
Audio
  • W Katowicach eksperci, przedstawiciele ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego dyskutują o transformacji poprzemysłowych przestrzeni na przykładzie miast śląskich. Chodzi o wykorzystanie terenów między innymi byłych kopalni do innych form aktywności gospodarczej. Jan Bondaruk z Głównego Instytutu Górnictwa przypomina, że przykładem takiej
  • Podczas dyskusji rozmawiano też o zrównoważonym, czyli ekologicznym budownictwie. W Katowicach jest biurowiec unikatowy pod względem energetycznym - mówi Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park./IAR/.
  • W Pawilonie Polskim, który mieści się na terenie COP24 w Katowicach, codziennie toczą się dyskusje o istotnych dla naszego kraju kwestiach związanych z klimatem. Każdego dnia jest inne hasło związane z tematem przewodnim. /IAR/.
Prezydent COP24, wiceminister środowiska Michał Kurtyka (C), sekretarz wykonawcza UNFCCC Patricia Espinosa (L) i sekretarz biura Zmian Klimatycznych ONZ Alexander Saier (P) podczas konferencji prasowej po pierwszym tygodniu szczytu klimatycznego COP24 w Katowiacach.
Prezydent COP24, wiceminister środowiska Michał Kurtyka (C), sekretarz wykonawcza UNFCCC Patricia Espinosa (L) i sekretarz biura Zmian Klimatycznych ONZ Alexander Saier (P) podczas konferencji prasowej po pierwszym tygodniu szczytu klimatycznego COP24 w Katowiacach. Foto: PAP/Waldemar Deska

Na COP 24 delegaci blisko 200 krajów mają wypracować wspólne wytyczne dotyczące sposobów zrealizowania Porozumienia Paryskiego z 2015 roku. Jego głównym założeniem jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Konferencja klimatyczna w Katowicach potrwa do 14 grudnia.

Jak powiedział prezydent COP 24 Michał Kurtyka,  to od przyszłego tygodnia będzie zależało powodzenie szczytu klimatycznego w Polsce.

Przed nami polityczne porozumienie dotyczące powstrzymania szkodliwych zmian klimatycznych

− Mamy za sobą część kwestii technicznych rozwiązanych, ale do tego, żeby pozostałe były uzgodnione potrzebny jest polityczny konsensus dotyczący sposobów powstrzymania zmian klimatu, i nad tym będziemy pracować, poinformował Michał Kurtyka.

Uruchomienie partnerstwa na rzecz elektromobilności

Prezydent COP 24 dodał, że jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia było uruchomienie globalnego partnerstwa na rzecz elektromobilności przez premiera Mateusza Morawieckiego i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

− To największe na świecie partnerstwo jakie powstało, to cześć polityki klimatycznej, ponieważ w przyszłym roku odbędzie się światowe forum elektromobilności w Polsce, mówił prezydent COP 24 .

200 mld dolarów z Banku Światowego na finansowanie polityki klimatycznej

Jak zaznaczył Michał Kurtyka, w pierwszym tygodniu COP 24 padła także ważna deklaracja Banku Światowego o przeznaczeniu 200 mld dolarów na finansowanie polityki klimatycznej, a szczególnie na działania związane z adaptacją krajów, najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatu.

Przedstawiciele UE: istotny postęp szczytu w Katowicach

Przedstawiciele Unii Europejskiej oceniają, że postęp jego prac jest istotny; wskazują jednak, że wciąż jeszcze wiele kwestii – zarówno technicznych, jak i politycznych - pozostaje otwartych.

Przed nami dyskusje polityczne

Elina Bardram z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu zapewniła, że delegacje w trakcie szczytu pracują intensywnie, także delegacja unijna. Jak powiedziała, jednym z istotnych wyzwań na drugi tydzień szczytu będzie umożliwienie dalszych dyskusji na poziomie technicznym, podczas gdy ministrowie będą rozmawiali o obszarach politycznych.

Najważniejsze jest ustalenie zasad wdrożenia Porozumienia paryskiego

− Kiedy ministrowie zaczną osiągać kompromis polityczny, będziemy mieli duże wyzwanie dla negocjatorów technicznych, aby to wielostopniowe, wielowarstwowe podejście odzwierciedlało osiągnięte kompromisy w rule booku (dokumencie określającym zasadach wdrożenia Porozumienia paryskiego, który jest przedmiotem głównych prac COP24 – PAP) – powiedziała Elina Bardram z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu.

Plan prac na najbliższy tydzień Szczytu w Katowicach

„Jeśli chodzi o wydarzenia na poziomie ministerialnym, m.in. o inwentaryzację emisji do 2020 r. - to będzie w poniedziałek. We wtorek będziemy mieli polityczną część Dialogu z Talanoa – będziemy starali się zrobić inwentaryzację postępów od Porozumienia paryskiego i będziemy starali się omówić, w jaki sposób realizować cele długoterminowe, wynikające z Porozumienia” - dodała.

Reprezentujący Austrię, która obecnie przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej Helmut Hojesky ocenił, że postęp obrad katowickiego szczytu jest dotąd istotny. „Jeśli chodzi o naszą bieżącą sytuację, do chwili obecnej został zrealizowany istotny postęp, ale pewne zadania są wciąż otwarte. Wszystkie strony muszą teraz wykazać wolę polityczną – i ta wola polityczna i determinacja są niezbędne w kwestiach, które ze względu na różnice pozostają otwarte” - powiedział Hojesky.

Jakie straty i szkody krajów dotkniętych klęskami związanymi ze zmianami klimatu

Wymieniając kwestie, które pozostają do uzgodnienia, wskazał m.in. na mechanizm strat i szkód (loss and damage), czyli mechanizm wsparcia dla krajów dotkniętych np. klęskami żywiołowymi spowodowanymi zmianami klimatu (uznany przez Porozumienie paryskie).

Jaki mechanizm wsparcia dla krajów dotkniętych zmianami

Hojesky zaznaczył, że mechanizm powinien zostać także uzgodniony w końcowym pakiecie implementującym Porozumienie Paryskie (rule book). „To jest dość techniczna część, jeśli chodzi o przejrzystość i elastyczność. Ramy w tym zakresie wymagają dalszego omówienia. Także w jaki sposób odnieść się do raportu IPCC - te decyzje jeszcze przed nami” - zaznaczył.

Poznamy zobowiązania Unii dotyczące redukcji CO2

Przedstawicielka DG Clima zasygnalizowała, że w przyszłym tygodniu UE będzie też mówiła m.in. o swoich zobowiązaniach, w tym dotyczących ograniczenia o 20 proc. emisji do 2020 r. - co wynika z Protokołu z Kioto (już w ub. roku UE osiągnęła 22 proc.), celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. - 40 proc., a także wizji neutralności dla klimatu do 2050 r.

NRG, IAR, PAP, jk