more_horiz
Gospodarka

Do 22 listopada ARiMR zbiera wnioski o wsparcie przy nawadnianiu pól

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019 13:37
Trwa nabór wniosków o wsparcie przy nawadnianiu gruntów rolnych. Można je składać do 22 listopada. Maksymalny poziom pomocy wynosi 100 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa.

O pomoc może ubiegać się rolnik, który posiada gospodarstwo rolne nie większe niż 300 hektarów, w którym prowadzi produkcję roślinną lub zwierzęcą z wyłączeniem chowu lub hodowli ryb. - Gama przedsięwzięć, do których można otrzymać dofinansowanie, jest szeroka - przypomina Jolanta Duchnik, dyrektor departamentu działań inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wsparcie można przeznaczyć na wykonanie ujęć wodnych wykorzystywanych przy nawadnianiu, takich jak studnie głębinowe lub zbiorniki. Możliwy jest też zakup maszyn i urządzeń do: poboru, mierzenia poboru, magazynowania, pozyskiwania lub rozprowadzania wody. Środki mogą być przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, nowych systemów nawadniających oraz systemów do sterowania nawadnianiem, w tym programów komputerowych. Pieniędzmi z uzyskanego wsparcia można też zapłacić za licencje i patenty.

Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika - do 60%.        

Formularze wniosków i pełna dokumentacja aplikacyjna dostępne są na stronie ARiMR. Do wniosku trzeba dołączyć pozwolenia i zgłoszenia wodno-prawne. Dokumenty te wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym Agencji. Możliwe jest też wysłanie przesyłką rejestrowaną w urzędzie Poczty Polskiej. Jeśli wnioskodawca nie posiada nadanego numeru producenta, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów.

W ramach operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych obszar E, związany z nawadnianiem gospodarstw, będą ogłaszane kolejne nabory aż do pełnego wykorzystania puli środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, materiał opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 minister rolnictwa i rozwoju wsi, materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

PolskieRadio24.pl, Dariusz Kwiatkowski, md

Zobacz więcej na temat: videoOnly rolnictwo woda