more_horiz
Gospodarka

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw dot. energetyki. Sprawdź ich główne założenia

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2021 12:00
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw dotyczących energetyki
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw dotyczących energetyki Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

 "Głównym celem ustawy jest usprawnienie procesu przygotowywania i realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Trzy ważne ustawy o inwestycjach 

Większość zmian dotyczy trzech tzw. specustaw inwestycyjnych: o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Nowelizacja wprowadza zmiany w: Prawie geodezyjnym i kartograficznym; ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

pap_gazoport świnoujscie 1200.jpg
Polska coraz bardziej bezpieczna energetycznie - kolejne 2 mld zł na rozbudowę gazoportu w Świnoujściu

Ustawy mają skrócić czas realizacji inwestycji 

Zmiany prawa zmierzają też do skrócenia czasu uzyskiwania niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji aktów administracyjnych oraz umożliwiają koncentrację i uproszczenie procedur administracyjnych. Mają też wyeliminować sytuacje stanowiące przesłankę zawieszenia lub wznowienia postępowania i wprowadzają szczególne rozwiązania pozwalające na uniknięcie przedłużania postępowania.

Kancelaria Prezydenta RP tłumaczy, że w noweli znalazły się ponadto przepisy upraszczające i przyśpieszające proces pozyskiwania przez inwestora praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji w zakresie terminalu - szczególne rozwiązania umożliwiające korzystanie z tych nieruchomości w zakresie, w jakim jest to konieczne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.

Zmiany włączają operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego gazowego w procesy planistyczne przeprowadzane przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

wiatraki energia odnawialna 1200x660.jpg
Droga do transformacji to bilansowanie systemu i magazynowanie. O energetyce na Kongresie 590

Jakie inwestycje są strategicznie najważniejsze?


Zweryfikowano także listę inwestycji określonych w załączniku do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (ustawy przesyłowej), a także przedłużono do 31 grudnia 2030 r. okres obowiązywania ustawy przesyłowej.


Podpisana przez prezydenta nowelizacja wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.


PR24/PAP/sw

REKLAMA