more_horiz
Gospodarka

Sąd Najwyższy: decyzja ws. frankowiczów odroczona

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 19:10
Sąd Najwyższy zdecydował, że w sprawie kredytów walutowych zwróci się o opinię do kilku podmiotów - Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. Rzecznik SN Aleksander Stępkowski poinformował, że nie wyznaczono jeszcze terminu, w którym instytucja wyda decyzję w tej kwestii. Podkreślił, że podmioty, do których stosowne zapytanie wyśle Sąd Najwyższy, będą miały 30 dni na odpowiedź.
Gmach Sądu Najwyższego.
Gmach Sądu Najwyższego.Foto: shutterstock.com/Volha Stasevich

Wniosek, który I prezes SN Małgorzata Manowska skierowała w końcu stycznia br. do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby Cywilnej SN obejmuje sześć pytań dotyczących m.in. kwestii przewalutowania kredytu. Jak przekazywał SN odpowiedzi na przedstawione pytania powinny w kompleksowy sposób "rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje", jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych.

Rzecznik Sądu Aleksander Stępkowski mówił zaś wówczas, że po podjęciu ewentualnej uchwały w tej sprawie "przede wszystkim sądy będą wiedziały, jak orzekać".

- Będą wiedziały, jakie jest stanowisko SN i będą mogły kierować się tym stanowiskiem przy rozstrzyganiu sporu między poszczególnymi stronami. To powinno przełożyć się na sprawność i szybkość postępowań sądowych - mówił.

Jak dodawał, uchwała podjęta przez całą izbę SN ma moc zasady prawnej i zacznie obowiązywać zaraz po jej podjęciu.

Zakres pytań jest znacznie szerszy

sąd najwyższy 1200 shutter.jpg
Jest decyzja SN ws. frankowiczów. To odpowiedź na pytanie Rzecznika Finansowego

Zagadnienia przedstawione we wniosku prezes Małgorzaty Manowskiej dotyczą częściowo kwestii rozstrzyganych w dwóch poprzednich uchwałach, ale zakres przedstawionych przez I prezes SN pytań jest znacznie szerszy.

We wniosku do Izby Cywilnej I prezes SN zapytała, czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.

W razie przeczącej odpowiedzi na to pytanie Izba Cywilna będzie musiała się zająć się kwestią, czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie. Osobno rozpatrywana będzie kwestia kredytu indeksowanego, a osobno - kwestia kredytu denominowanego.

Teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji?

Kolejne trzy pytania odnoszą się do sytuacji, w której stwierdzona zostałaby nieważność lub bezskuteczność umowy. Pierwsze z nich dotyczy właśnie tego, czy w przypadku konieczności zwrotu świadczeń należy stosować teorię salda, czy też teorię dwóch kondykcji.

I prezes SN zapytała również, czy termin przedawnienia się roszczeń banku, który udzielił kredytu, biegnie od momentu, w którym ten dokonał wypłaty. Ostatnia kwestia dotyczy tego, czy w przypadku zwrotu nienależnych świadczeń jedna ze stron może domagać się tzw. wynagrodzenia za korzystanie ze środków pieniężnych, z których druga strona korzystała w czasie, kiedy umowa nie była jeszcze kwestionowana.

Pierwotnie termin tego posiedzenia Izby Cywilnej wyznaczany był wcześniej - w marcu i kwietniu, jednak m.in. ze względu na sytuację epidemiczną przekładano go. Innym powodem przełożenia terminu było też oczekiwanie na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE, który w końcu kwietnia br. orzekał w sprawie pytania gdańskiego sądu o rozliczenia banku z klientem w przypadku unieważnienia umowy kredytu.


Posłuchaj
05:13 dr Marek Szymański z gdańskiej Wyższej Szkoły Bankowej o znaczeniu orzeczenia Sądu Najwyższego dla problemu kredytów walutowych(Ekspres Gospodarczy PR dr Marek Szymański z gdańskiej Wyższej Szkoły Bankowej o znaczeniu orzeczenia Sądu Najwyższego dla problemu kredytów walutowych(Ekspres Gospodarczy PR1 Błażej Prośniewski)

 


PolskieRadio24.pl, IAR, PAP, DoS