more_horiz
Gospodarka

Przedsiębiorcy czekają na wzrost gospodarczy po maju. To wynik analizy PIE i BGK

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021 09:58
Trzecia fala pandemii i utrzymujący się lockdown części firm spowodowały pogorszenie nastrojów przedsiębiorców; spadły zwłaszcza wskaźniki dot. inwestycji - wynika z Miesięcznego Indeksu Koniunktury PIE i BGK. Według ekspertów majowe odmrażanie może przynieść odbicie.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Twitter/AndrzejDuda2020, shutterstock/UfaBizPhoto

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw. Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej - jej pogorszenie.

Nastroje mają odbicie w inwestycjach 


W konsekwencji kwietniowych restrykcji epidemicznych Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w maju, jak obliczono, o 2,1 pkt. do 95,0 pkt.

"O nieznacznym pogłębieniu niekorzystnej koniunktury zdecydowały przede wszystkim obniżenie poziomu inwestycji i niższa wartość sprzedaży" – wynika z kolejnego odczytu wskaźnika. Według PIE "pozytywnym aspektem jest wzrost zatrudnienia oraz to, że firmy z większym optymizmem patrzą na kolejne miesiące, co można łączyć z planami odmrażania gospodarki".

Według analityków PIE i BGK trzecia fala pandemii i utrzymujący się lockdown części przedsiębiorstw, spowodowały pogorszenie nastrojów przedsiębiorców.

Na osłabienie wskaźników dotyczących sprzedaży i inwestycji miała wpływ: "niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz postrzegany wzrost ryzyka" działalności biznesowej.

"Stąd powstrzymywanie się części firm (szczególnie dużych i produkcyjnych) od inwestowania, chociaż kwiecień br. nie przyniósł istotnych zmian w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania" - wskazał PIE.

Poprawiły się nastroje w budownictwie, osiągając w majowym odczycie poziom zbliżony do neutralnego. Wiąże się to z sezonowym charakterem prac w tym sektorze gospodarki oraz obserwowanym rosnącym popytem na mieszkania. 


statystyka 1a.jpg
Kiedy polska gospodarka wróci do poziomu sprzed pandemii? Znamy opinię analityka Deloitte

Poprawiła się płynność finansowa 


Zdaniem Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej, analityczki z zespołu foresightu gospodarczego PIE, "zdecydowanie pozytywnie trzeba ocenić poprawę płynności finansowej firm - większość ma wystarczające środki pozwalające na funkcjonowanie na rynku ponad 3 miesiące - oraz stabilną sytuację na rynku pracy.

Według indeksu, pogorszenie nastrojów nastąpiło we wszystkich kategoriach firm, a największy spadek odnotowano wśród dużych p(o 12,8 pkt.). "Dla tej kategorii firm oznacza to spadek nastrojów do poziomu poniżej odczytu neutralnego (97,1 pkt.) i taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od stycznia" - zaznaczyli analitycy. Spadki odnotowane w średnich i małych przedsiębiorstwach wyniosły odpowiednio 7,4 pkt. i 7,1 pkt.

Jak swoją sytuację oceniają poszczególne branże 


Natomiast najmniejszy spadek dotyczył firm mikro (o 1,8 pkt.). Analitycy przyznali, że choć spadki nastrojów w firmach mikro i małych w ujęciu miesięcznym były relatywnie najmniejsze, to "nadal sytuacja tych podmiotów pozostaje gorsza niż większych firm" i odbiega od odczytu neutralnego o odpowiednio 10,5 pkt oraz 12,1 pkt.

Względnie najwyższy poziom wskaźnika odnotowano w branży TSL - transportu, spedycji, logistyki - (101,7 pkt.). Zbliżony do neutralnego jest natomiast odczyt dla budownictwa (99,6 pkt.), a zdecydowany spadek nastrojów nastąpił w produkcji, gdzie majowy MIK wynosi 89,4 pkt. i jest niższy o 18,9 pkt. niż w marcu.

Za spadki w tej branży odpowiada głównie mniejsza wartość sprzedaży w kwietniu mdm, na którą wskazało 45 proc. firm produkcyjnych oraz spadek liczby nowych zamówień mdm (29 proc. wskazań). Z kolei w sektorze usług od dwóch miesięcy nastroje pozostają poniżej odczytu neutralnego (90,2 pkt.).


ABGK.jpg
Łatwiejszy dostęp do kredytu dla firm. BGK wydłuża gwarancje z pakietu pomocowego

Czym jest wskaźnik koniunktury ?

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw.


PR24/PAP/sw