more_horiz
Gospodarka

Na wakacje z polisą turystyczną. Na co zwrócić uwagę i przed czym warto się zabezpieczyć?

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2021 10:20
Odpowiednia polisa turystyczna podczas wyjazdu często bywa wybawieniem z ogromnych kłopotów. Aby ją dobrze wybrać, trzeba odpowiedzieć na kilka pytań - czy będziemy wypoczywać biernie - opalając się i zwiedzając, czy też czynnie - uprawiając narciarstwo zjazdowe, biegowe, snowboarding itp.? Do tego - jak informuje serwis polisaturystyczna.pl - musimy uświadomić sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą nam grozić.
Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne.Foto: Ambiento/Shutterstock

Wyjeżdżając za granicę, powinniśmy mieć przynajmniej ubezpieczenie w pakiecie podstawowym - koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i usługi assistance uwzględniające transport do Polski. Musimy jednak odpowiednio dobrać sumę ubezpieczenia. Należy pamiętać, że koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie, a nawet drobna porada medyczna czy zakupione leki lub środki opatrunkowe kosztować nas będą znacznie więcej niż polisa ubezpieczenia. Odnosi się to również do leczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Przepisy nie regulują kwestii transportu

turystka turystyka 1200 free
Jak dobrze wypocząć podczas urlopu i wrócić zdrowym, czyli "Dekalog Bezpiecznego Turysty"

Od kiedy Polska należy do Unii Europejskiej zmieniła się sytuacja Polaków podróżujących w obrębie państw Wspólnoty. Na terenie Unii jesteśmy objęci publiczną opieką zdrowotną i przysługują nam takie same świadczenia, jak obywatelom kraju, w którym się znajdujemy. Należy jednak pamiętać, że tylko niektóre państwa UE pokrywają całość kosztów leczenia. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory musi ponieść część kosztów lub pełną opłatę, a potem ubiegać się o jej zwrot.

"Każde państwo członkowskie ma ustalony własny 'koszyk świadczeń', w którym 'wkład własny pacjenta' (nie podlegający refundacji) zależy od obowiązujących w danym kraju przepisów. Co więcej przepisy prawa unijnego nie regulują kwestii związanych z transportem chorego do miejsca zamieszkania lub powrotu do kraju zamieszkania, więc koszty związane z transportem należy pokryć z własnej kieszeni. A nie są to małe kwoty" - czytamy w serwisie.


Informacji powinniśmy szukać w OWU

Sytuacja, z którą nie mieliśmy dotychczas do czynienia w trakcie turystycznych wyjazdów jest pandemia. Informacji na ten temat powinniśmy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. W większości z nich nie znajdziemy zapisów na temat wyłączeń w przypadku pandemii, jednak zwykle ubezpieczyciele nie oferują ochrony w przypadku epidemii.

"Należy zwrócić uwagę na różnice w pojęciach epidemii i stanu epidemii" - przestrzega portal polisaturystyczna.pl. - "Epidemia to zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie. Natomiast stan epidemii to sytuacja prawna, która zaistniała na terytorium danego państwa w związku z epidemią."

W związku z obecną sytuacją coraz więcej towarzystw zaczęło zmieniać swoje regulacje w przypadku zachorowania na koronawirusa za granicą. Część z nich zaznacza, że dotyczy to tylko osób, które zakupiły polisę i wyjechały przed ogłoszeniem epidemii w danym państwie. Inne z kolei stosują wyłączenie ochrony w przypadku pobytu w państwach, w których wprowadzono stan wyjątkowy albo krajach lub regionach, w których ryzyko zarażenia jest szczególnie wysokie (np. Chiny, Iran, Włochy, Korea Południowa, Hiszpania, Niemcy).

Odpowiedzialność za bagaż i cenne przedmioty

Oprócz kłopotów ze zdrowiem mogą nas spotkać też inne przykre niespodzianki, np. strata bagażu, dokumentów, pieniędzy, zniszczenie deski snowboardowej, spowodowanie wypadku, w którym ucierpią inni ludzie i ich sprzęt.

Zachowanie ostrożności w tłumie ludzi i skany dokumentów to nie jedyne, co można zrobić w obawie przed kradzieżą za granicą. Dobrym posunięciem jest zakup ubezpieczenia od kradzieży. Podobnie jak ubezpieczamy swoje zdrowie i życie, tak możemy ubezpieczyć bagaż oraz cenne przedmioty. Pamiętać jednak trzeba, że polisa ubezpieczeniowa nie zwalnia z odpowiedzialności za bagaż i cenne przedmioty. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji, gdy włamano się do pokoju, z którego skradziono przedmioty ubezpieczonego lub gdy zawiniła obsługa przechowalni bagażu. Jednak zwrot kosztów nie będzie się należał, gdy do kradzieży doszło w wyniku niedopatrzenia ze strony ubezpieczonego, na przykład pozostawił bagaż niepilnowany.

Aby polisa była odpowiednio dobrana trzeba koniecznie o tych założeniach powiedzieć agentowi ubezpieczeniowemu i na pewno nie warto ukrywać, że leczymy się na coś, albo że planujemy skakać ze spadochronem.

PolskieRadio24.pl, polisaturystyczna.pl, DoS