more_horiz
Gospodarka

Rozwój gospodarki wodorowej ważnym elementem transformacji energetyki. Rząd przyjął strategię

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2021 14:40
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." - podało Centrum Informacyjne Rządu. Strategia określa główne działania i cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock

Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak podkreśliło CIR, technologie wodorowe oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa poprzez elektryfikację.

gov.pl mateusz morawiecki free 1200.jpg
Premier: ścieżka dojścia do neutralności klimatycznej musi być sprawiedliwa

Strategia przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, czyli ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (CCS/CCU).

6 celów w nowej strategii

Strategia wytycza sześć celów: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru oraz stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Wyznaczonymi w dokumencie wskaźnikami osiągnięcia celów w 2030 r. są 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów, 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym i pojazdów wyprodukowanych w Polsce, minimum 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

PolskieRadio24.pl, PAP, CIR, md