more_horiz
Gospodarka

Inspekcja Handlowa skontrolowała lokale gastronomiczne. Głównym grzechem okazał się... brak cenników

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2022 12:14
Inspekcja Handlowa przed wakacjami skontrolowała 53 placówki gastronomiczne, w 60,4 proc. z nich stwierdzono nieprawidłowości. Nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł. gastronomicznych, Szczególną uwagę kontrolerzy zwracali na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów.
Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 odnotowano nieprawidłowości.
Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 odnotowano nieprawidłowości.Foto: shutterstock.com/AhXiong

"Skontrolowane placówki nie budziły zastrzeżeń inspektorów w odniesieniu do stanu sanitarno-porządkowego oraz warunków przechowywania środków spożywczych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń. Do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym: właściwe urzędy miar, urząd skarbowy" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nierzetelna obsługa konsumentów

Inspekcja Handlowa podjęła jedną decyzję dotyczącą nieprzestrzegania przepisów w zakresie informowania o cenach (przedsiębiorca Aleksandra Kulawiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ALEKSANDRA" Restauracji NAPOLEON we Wróblewie), w pozostałych przypadkach sprawy są w toku.

Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 (60,4 proc.) odnotowano następujące nieprawidłowości.


Zastrzeżenia wynikające z nierzetelnej obsługi konsumentów dotyczyły: zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumentów - 2 placówki (Karczma BIDA w Opolu, restauracja/pizzeria "HEXE" w Żegocinie); wydania konsumentowi za małej porcji w stosunku do deklarowanej - 4 placówki (restauracja "Zatoka Aniołów" w Łebie, restauracja BUENO w Prudniku, restauracja "Zajazd Dyminy" w Kielcach, ED-JACKS-TRUCK w Pile).

Nielegalizowane wagi

Zarzuty nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen dotyczyły 22 placówek. Brak jakichkolwiek cen stwierdzono w 4 placówkach (karczma pod Młynem w Katowicach, restauracja przy domu wczasowym "Lusia" w Katowicach, restauracja NAPOLEON we Wróblewie, pizzeria OTTO w Łodzi). Uwidocznienie cen w sposób niejednoznaczny dla konsumenta stwierdzono w 18 placówkach (w 3 przypadkach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość).

Informacje o cenach niewidoczne dla konsumenta stwierdzono w 3 placówkach (restauracja "VERDE RUCOLA" w Ustce, naleśnikarnia "Cuda Wianki" w Sopocie, restauracja "Zatoka Aniołów" w Łebie).


Zgodnie z informacją UOKiK w 10 przypadkach chodziło o stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych - przedsiębiorcy posiadali i stosowali wagi bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. wagi domowe niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej.

Brak tabliczek informacyjnych

Poza tym stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w trzech placówkach brakowało wywieszki informującej o szkodliwości spożywania alkoholu.


Kolejne nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - w dwóch zakładach nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

PR24.pl, PAP, DoS