more_horiz
Gospodarka

Kara dla spółki skupującej zboże. UOKiK: działalność rolnicza jest zależna od warunków pogodowych

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2022 11:34
Prezes UOKiK nałożył ponad 300 tys. zł kary na spółkę PolishAgri, skupującą hurtowo różne gatunki zbóż głównie od rolników indywidualnych. Firma żądała od rolników całości zakontraktowanych dostaw, nawet jeśli nie mogli tego zrobić np. z powodu suszy czy powodzi. To kolejna w tym roku kara na firmę skupującą produkty rolne.
W niektórych przypadkach straty wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa dostawcy.
W niektórych przypadkach straty wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa dostawcy.Foto: Deyana Stefanova Robova/Shutterstock

Spółka PolishAgri skupuje hurtowo różne gatunki zbóż - m.in. pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień browarny, głównie od rolników indywidualnych, prowadzących swoje gospodarstwa na niewielką skalę. Strony działają w oparciu o przygotowany wzorzec umowy, a pojedynczy dostawca nie ma wpływu na jego treść.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka w nieuczciwy sposób wykorzystuje przewagę kontraktowa wobec rolników, obciążając ich nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umowy. Przedsiębiorca żąda od dostawców realizacji zakontraktowanych dostaw, pomimo zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, w szczególności o charakterze siły wyższej, uniemożliwiających dostarczenie umówionej ilości zbóż" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej

Jak podał UOKiK, w razie braku możliwości sprzedaży zakontraktowanych produktów z własnego gospodarstwa, dostawcy są zobowiązani do zapłaty kary lub samodzielnego kupna zbóż na wolnym rynku bądź poniesienia kosztów zakupu zastępczego dokonanego przez PolishAgri. W niektórych przypadkach - jak dodano - straty wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa dostawcy. Praktyka trwa co najmniej od 2018 roku.Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że działalność rolnicza jest zależna w sposób szczególny od warunków pogodowych. Jak dodał, "susze, nadmierne opady czy powodzie mogą powodować straty w plonach, których nie można przewidzieć, ani im zapobiec".

- Dlatego podmioty zawierające umowy z rolnikami powinny uwzględniać to w umowach. Żądanie przez największe firmy skupujące zboże dostaw całego zakontraktowanego towaru, nawet jeśli rolnicy nie mogą tego zrobić z przyczyn niezależnych od nich, jest nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. Dlatego nałożyłem na PolishAgri karę w wysokości ponad 300 tys. zł - powiedział Tomasz Chróstny.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Zbadane zostaną działania siedmiu podmiotów

UOKiK przypomniał, że w maju 2022 r. Prezes UOKiK nałożył ponad 2 mln zł kary na spółkę Cefetra Polska, która również wymagała od rolników całości zakontraktowanych dostaw, także wówczas gdy wystąpiły niezależne od nich okoliczności.


Urząd podkreślił, że 2022 rok "jest bardzo ciężki dla rolników". Warunki atmosferyczne - jak ocenił - utrudniły wegetację roślin i mogą negatywnie wpłynąć na plony. Rolnicy doświadczyli w tym roku m.in. przymrozków wiosennych, długotrwałej suszy, a także ulewnych deszczy z gradobiciem. Niekorzystny wpływ na rynek zbóż mogą mieć również rosnące koszty środków produkcji, mediów i kredytów, a także trwająca w Ukrainie wojna.

UOKiK podał, że zbadane zostaną działania siedmiu podmiotów skupujących zboże: Cargill Poland, ADM Direct Polska, Bunge Polska, Polskie Młyny, Viterra Polska (dawniej Glencore Polska), Louis Dreyfus Company Polska, Procam Polska.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS

REKLAMA