more_horiz
Gospodarka

Jakie są wyniki PKP Cargo po półroczu? Znamy nowe dane

Ostatnia aktualizacja: 26.08.2022 14:14
PKP Cargo utrzymuje pozycję lidera na rynku kolejowych przewozów towarowych. W pierwszym półroczu spółka odnotowała stratę w wysokości 42,4 miliona złotych netto, co było efektem obecności na polskim rynku kolejowym aż 116 konkurencyjnych firm przewozowych. Spółka PKP Cargo uważa, że odrobi te straty w drugiej połowie roku, z powodu ogromnego wzrostu przewozów węgla.
Udział PKP Cargo w rynku przewozowym wynosi 40,5 procent i utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Udział PKP Cargo w rynku przewozowym wynosi 40,5 procent i utrzymuje się na stabilnym poziomie.Foto: PKP Cargo/twitter

PKP Cargo utrzymuje pozycję lidera na rynku kolejowych przewozów towarowych. Z przedstawionego przez zarząd firmy raportu wynika, że w pierwszej połowie tego roku zanotowano 2 miliardy 451 milionów złotych przychodów z tytułu umów z klientami. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi prognozami.

Mocna pozycja na rynku przewozów

Udział PKP Cargo w rynku przewozowym wynosi 40,5 procent i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że towarowy transport kolejowy wzrósł o 7 procent rok do roku, mierząc to wolumenem przewiezionych towarów, a pod względem pracy przewozowej wzrósł o prawie 14,5 procent.

W tej chwili licencję na przewozy towarowe w Polsce posiada 116 przewoźników. Oznacza to coraz większą konkurencję dla spółki PKP Cargo. Jej prezes Dariusz Seliga powiedział podczas prezentowania wyników, że na tle coraz większej konkurencji spółka radzi sobie bardzo dobrze.

Nie mniej w pierwszym półroczu tego roku PKP Cargo odnotowała nieznaczny spadek w udziale przewiezionych towarów o 0,2 procent, w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku.

Poprawiły się jednak wyniki finansowe. Przychody firmy z tytułu umów z klientami wzrosły o niemal 20 procent, do niemal 2 miliardów 451 milionów złotych. Przyniosło to wynik operacyjny 372 miliony, czyli o 64 procent wyższy, niż w pierwszej połowie 2021 roku. Wynik netto, mimo że cały czas ujemny, jest o 87 milionów złotych wyższy, niż w 2021 roku.

Drugi kwartał tego roku został zamknięty pierwszym od dłuższego czasu zyskiem. Stało się tak mimo rosnących cen paliw i energii, a także mimo wprowadzenia uzgodnionych ze związkami zawodowymi podwyżkami wynagrodzeń. W drugim kwartale zysk netto wyniósł 5,2 miliona złotych, a przychody 1.285,2 miliona złotych. Jednocześnie spółka poniosła w tym czasie nakłady inwestycyjne w wysokości 389 milionów złotych. 

Czy będą podwyżki płac w PKP Cargo?

Prezes Dariusz Seliga podkreślił, że dla zarządu niezwykle ważny jest tak zwany czynnik ludzki, dlatego też jednym z pierwszych zadań nowego zarządu były negocjacje ze stroną społeczną, które doprowadziły do porozumienia i podwyżek płac.

Przez pierwszych pięć miesięcy tego roku grupa PKP Cargo notowała wzrost udziały w rynku w zakresie przewiezionej masy towarowej. Jednak słabe wyniki w czerwcu odwróciły ten trend, co spowodowało ogólny spadek udziałów za pierwsze półrocze.

Zarząd tłumaczy, że konkurencja zwiększyła swój udział, co odbiło się na wynikach całej grupy PKP Cargo. Za 40 procent przewożonej masy i 30 procent pracy przewozowej odpowiada transport węgla kamiennego. Dlatego też wszelkie wydarzenia związane z transportem tego towaru mają wpływ na kondycję PKP Cargo. A w tym roku było kilka punktów zwrotnych. Na przykład po wybuchu wojny w Ukrainie wprowadzono zakaz transportu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi.

Rośnie liczba transportów z węglem

Czynnikiem, który na pewno wpłynie na wolumen przewożonego węgla jest zapowiedź zwiększenia transportu dla spółek PGE Paliwa  i Węglokoks o 5 milionów ton do czerwca 2023 roku i zwiększony popyt na węgiel kamienny. Na działalność grupy będzie też miał wpływ silny wzrost cen węgla na naszym rodzimym rynku, czy też odwrócenie tendencji w krajowym miksie energetycznym.

Na kolejnych miejscach działalności PKP Cargo stale znajduje się transport materiałów budowlanych i kruszyw.

Przedstawiciele zarządu zapewnili, że spółka cały czas inwestuje w nowe wagony, a te którymi dysponuje, są systematycznie przeglądane. W tej chwili tabor PKP Cargo liczy około 54 tysięcy wagonów i 1070 lokomotyw.


IAR/PR24/Aleksander Pszoniak/sw