more_horiz
Gospodarka

W ramach odszkodowań Polacy dostali 22,5 mld zł. Głównie z ubezpieczeń na życie i komunikacyjnych

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2022 12:20
W pierwszej połowie 2022 r. Polacy otrzymali niemal 22,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych - wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. To prawie 13 proc. więcej niż rok temu. W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią produkty komunikacyjne.
W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią produkty komunikacyjne. Ich wartość w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła.
W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią produkty komunikacyjne. Ich wartość w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła.Foto: Policja

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane dotyczące odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu 2022 r., które zostały wypłacone w łącznej kwocie ok. 22,5 mld zł - to o 12,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Na tę sumę złożyło się 10 mld zł z ubezpieczeń na życie, 8 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) i 4,5 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele ulokowali 82 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Z kolei 16,1 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z Giełdy Papierów Wartościowych i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Brak środków na inwestycje

Świadczenia z ubezpieczeń na życie wzrosły o 7,1 proc.

"Największy wzrost wypłat dotyczył ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym i wyniósł ponad 24,7 proc." - wskazała PIU.

Dodano, że Polacy na polisy w pierwszym półroczu 2022 r. wydali 10,5 mld zł, czyli o 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

- Spadek składki dotyczy przede wszystkim polis inwestycyjnych, co ma związek z interwencją produktową, obowiązującą od początku tego roku, ale też z coraz silniejszą presją inflacyjną, którą odczuwają Polacy, a co za tym idzie brakiem środków na inwestycje i zabezpieczenie przyszłości - wyjaśnił prezes zarządu PIU Jan Grzegorz Prądzyński.

Podkreślił, że jednocześnie rośnie rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych.

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią produkty komunikacyjne. Ich wartość w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC (odpowiedzialność cywilna) posiadaczy pojazdów wyniosły 4,8 mld zł i były o 6,3 proc. większe niż przed rokiem, a odszkodowania z autocasco wyniosły 3,1 mld zł, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem.

2,3 mld zł zysku netto

Wzrost odszkodowań i świadczeń w pierwszym półroczu 2022 r. wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych. W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w pierwszym półroczu 2022 r. prawie 1,3 mld zł, aż o 66,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Polacy wydali na ochronę majątku 6,8 proc. więcej niż rok temu.

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w pierwszym półroczu 2022 r. 2,3 mld zł zysku netto, czyli o 16 proc. mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa odprowadzili 581 mln zł podatku dochodowego.

PR24.pl, PAP, DoS