more_horiz
Gospodarka

Wsparcie dla rolników i firm poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie. Rząd przygotowuje pomoc finansową

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022 15:02
Nadzwyczajne wsparcie w ramach PROW 2014-2020 dla rolników i małych przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zakłada projektowana nowela ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Projekt trafił do prac rządowych.
Resort rolnictwa szacuje, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę straty poniosło ok. 50 tys. rolników.
Resort rolnictwa szacuje, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę straty poniosło ok. 50 tys. rolników.Foto: Pixabay

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jego autorem jest ministerstwo rolnictwa.

Jednorazowa płatność ryczałtowa

Dzięki uruchomieniu działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" rolnicy prowadzący działalność rolniczą, których gospodarstwa zostały najbardziej poszkodowane w wyniku tego kryzysu, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe.

"Wdrożenie tego działania stanowi odpowiedź na obecną sytuację ww. podmiotów na skutek wojny w Ukrainie związaną z funkcjonowaniem na niestabilnym rynku, zakłóceniami w handlu, wzrostem ponoszonych kosztów i ich wpływem na ceny żywności" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Proponowane wsparcie będzie miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, tj. do 15 tys. euro. Będzie ona wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy będący jednocześnie wnioskiem o płatność.

Resort szacuje, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę straty poniosło ok. 50 tys. rolników.

Przyjęte rozwiązania się sprawdziły

Resort rolnictwa wyjaśnił w uzasadnieniu, że w projektowanej ustawie zaproponowano uwzględnienie nowego działania w takim samym zakresie, w jakim ustawa uwzględniła działanie "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19".

Działanie to miało podobny charakter i wymogi dotyczące bardzo ograniczonego czasu na zakontraktowanie i wypłatę środków. Z doświadczeń we wdrażaniu tego działania wynika, że przyjęte rozwiązania się sprawdziły.

"Przygotowana przez MRiRW ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga notyfikacji" - zaznaczono.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Taki termin jest związany z potrzebą jak najpilniejszego rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, tak aby środki w ramach nowego działania zostały zakontraktowane do dnia 31 marca 2023 r.

PR24.pl, PAP, DoS