more_horiz
Gospodarka

Kredyty frankowe. Wiemy, kiedy rzecznik TSUE wyda opinię. Będzie to wstęp do wyroku

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2022 07:38
Opinia rzecznika generalne TSUE w sprawie dotyczącej kredytów hipotecznych indeksowanych we frankach szwajcarskich zostanie wydana 16 lutego 2023 r. - poinformował Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Data samego wyroku nie jest jeszcze znana, prawdopodobnie zapadnie kilka miesięcy po wydaniu opinii.
Sprawa dotyczy wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, który w TSUE został złożony przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Pytanie dotyczy wykładni przepisów dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
Sprawa dotyczy wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, który w TSUE został złożony przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Pytanie dotyczy wykładni przepisów dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.Foto: Shutterstock/nitpicker

Opinia rzecznika generalnego jest w TSUE wstępem do wyroku. Sędziowie mogą się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje, ale mogą też wydać zupełnie inny wyrok.

Sprawa dotyczy wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, który w TSUE został złożony przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Pytanie dotyczy wykładni przepisów dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Kredyty frankowe. Żądanie zapłaty od banku

Pytanie Sądu zmierza do ustalenia, czy w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu hipotecznego, indeksowanego do franka szwajcarskiego, konsument może na gruncie dyrektywy żądać od banku zapłaty sumy pieniężnej, powołując się m.in. na:

  • korzystanie przez bank, bez podstawy prawnej i nieodpłatnie, z kapitału udostępnionego przez konsumenta;
  • pozbawienie możliwości korzystania z własnych pieniędzy, przez co konsument nie mógł ich zainwestować i osiągnąć zysku;
  • poniesienie przez konsumenta kosztów obsługi kredytu oraz realny spadek wartości pieniądza wskutek upływu czasu.

Wynagrodzenie za kapitał nie przysługuje

Rzecznik Finansowy na środowym posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu podtrzymał swoje stanowisko w sprawie roszczeń banków o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umów tzw. kredytów frankowych.

"Bankom nie przysługuje wynagrodzenie za kapitał, czemu Rzecznik Finansowy dał wielokrotnie wyraz, prezentując swoje poglądy w obronie klientów pozwanych przez banki w postępowaniach sądowych" - podkreślono w przekazanej mediom informacji.

Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy

Na początku października 2021 r. Rzecznik Finansowy przystąpił na wniosek jednego z konsumentów do sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia.

W toku postępowania sąd wystosował do TSUE pytania, m.in. czy bankom takie wynagrodzenie przysługuje.

PR24.pl, PAP, DoS