more_horiz
Gospodarka

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy. Wspólny projekt europejskich operatorów systemów przesyłu gazu

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2022 13:23
Europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu podpisali umowę o współpracy w projekcie rozwoju infrastruktury wodorowej od Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy wpisze się w strategię dywersyfikacji dostaw energii oraz wpłynie na przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej.
Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy umożliwi transport ekologicznego wodoru produkowanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych.
Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy umożliwi transport ekologicznego wodoru produkowanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych.Foto: GAZ-SYSTEM/Twitter

Umowę o współpracy w projekcie rozwoju infrastruktury wodorowej podpisały: fiński Gasgrid Finland, estoński Elering, łotewski Conexus Baltic Grid, litewski Amber Grid, polski Gaz-System oraz niemiecki ONTRAS.

"Projekt o nazwie Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii z paliw kopalnych oraz będzie odgrywał istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych gałęzi przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza" - poinformował w komunikacie polski operator systemu przesyłu gazu Gaz-System.

Od wizji do działania

Spółka podkreśliła znaczny potencjał projektu, który może się przyczynić do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie obecnej produkcji opartej na paliwach kopalnych i stosowaniu paliw kopalnych w przemyśle, sektorze transportowym, elektroenergetyce i ciepłownictwie.

"Państwa członkowskie UE są obecnie na etapie dynamicznych zmian związanych z transformacją energetyczną i dekarbonizacją europejskiej gospodarki. Oczekuje się, że wodór będzie jednym z kluczowych paliw w transformacji energetycznej UE. Obecnie na gruncie dobrej współpracy operatorzy systemów przesyłowych gazu (OSP) przechodzą od wizji Europejskiego Szkieletu Wodorowego do działania" - napisano w komunikacie.

Zaznaczono, że Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy wpisuje się także w strategię dywersyfikacji dostaw energii oraz wpływa na przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej, co pozwala w szczególności na osiągnięcie unijnego celu, jakim jest krajowa produkcja 10 mln ton wodoru ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.

Korytarz umożliwia transport ekologicznego wodoru produkowanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż całego korytarza, jak również w Europie Środkowej.

Regionalne i unijne cele klimatyczne

"Jeśli infrastruktura wodorowa będzie rozbudowywana wokół Morza Bałtyckiego, może powstać silny rynek wodoru umożliwiający dostęp do szeroko dostępnych i konkurencyjnych odnawialnych źródeł energii. Projekt zdecydowanie wpisuje się w Unijną strategię wodorową oraz plan REPower-EU. Co więcej, Bałtycki Korytarz Wodorowy będzie wspierał wybrane regionalne i unijne cele klimatyczne, takie jak Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55" - podano.

Jak wyjaśniono, ze względu na złożoność projektu, jego partnerzy podejmują proaktywne działania w kierunku realizacji projektu. W pierwszej fazie realizacji, w 2023 roku partnerzy projektu przeprowadzą wstępne studium wykonalności i na jego podstawie, podjęta zostanie decyzja o kontynuacji projektu.

Kolejne etapy projektu obejmują fazę projektowania, fazę uzyskiwania pozwoleń, budowę i przekazanie do użytkowania.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS