more_horiz
Gospodarka

Jakie inwestycje na rok 2023 przewiduje NFOŚ i GW? Wiemy na jakie cele zostanie wydane dofinansowanie z funduszu

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2022 10:41
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ i GW) chce w 2023 r. wydać na projekty środowiskowe 11,8 mld zł ze środków własnych. Na dotacje przeznaczonych będzie dodatkowo ponad 8 mld zł.
NFOŚiGW obsługuje też przedsięwzięcia realizowane ze środków europejskich. Największy udział w stanowią umowy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
NFOŚiGW obsługuje też przedsięwzięcia realizowane ze środków europejskich. Największy udział w stanowią umowy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Foto: shutterstock

Fundusz informuje, że w ramach finansowania dotacyjnego w 2023 r. do beneficjentów ma trafić 8,1 mld zł, a formie finansowania zwrotnego blisko 3,7 mld zł (pożyczki 3,3 mld zł, kapitałowe 0,4 mld zł). Łącznie ze środków własnych Fundusz chce wydać w nowym roku ok. 11,8 mld zł.

Wydatki na ograniczenie emisji CO2

Działalność NFOŚiGW w 2023 r. nakierowana będzie na eliminację niskiej emisji z ogrzewania i transportu m.in. przez finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze". W 2023 na ten program zarezerwowano 2,63 mld zł.

Na wsparcie niskoemisyjnego transportu, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru Fundusz zamierza wydać 1,2 mld zł. Z kolei na wpłaty na Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Przewozów Autobusowych zarezerwowano 1,5 mld zł.

Inwestycje w systemy energetyczne

Fundusz podkreślił, że znaczne środki będą też wydane na inwestycje wspierające bezpieczne, zdecentralizowane i zeroemisyjne systemy energetyczne.

NFOŚiGW współfinansować będzie w przyszłym roku rozwój infrastruktury energetycznej i kogeneracji dla energetyki oraz przemysłu ze środków funduszu modernizacyjnego (454 mln) zł oraz przedsięwzięć gospodarki niskoemisyjnej z udziałem środków POIiŚ (300 mln zł).

Proekologiczne budownictwo

Budownictwo energooszczędne uzyska pomoc na 0,5 mld zł. Wspierane będą również inwestycje w zmniejszenie szkodliwych emisji przemysłowych oraz zużycia surowców. Chodzi o programy "Nowa Energia" i "Energia Plus" z budżetem ponad 470 mln zł. Pieniądze pójdą również na mikroinstalacje fotowoltaiczne w programach "Mój Prąd" (250 mln zł) oraz "Agroenergia" (44 mln zł.)

Fundusz poinformował ponadto, że w 2023 r. w ramach zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu służących poprawie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego finansowane będą m.in.: inwestycje w rozwój systemów oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach (ponad 400 mln zł) a także poza aglomeracjami (blisko 150 mln zł).

Z informacji Funduszu wynika ponadto, że w przyszłym roku 430 mln zł będzie wydane na programy zwiększenia retencji wody na terenach posesji przy domach jednorodzinnych.

Zagospodarowanie odpadów

Narodowy Fundusz dodał, że istotne wsparcie zaplanowano także na przedsięwzięcia służące racjonalnej gospodarce odpadami, czy usuwaniu porzuconych odpadów. Na ten cel zaplanowano 670 mln zł.

NFOŚiGW obsługuje też przedsięwzięcia realizowane ze środków europejskich. Największy udział w stanowią umowy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pomoc z UE

Obecnie Fundusz ma podpisanych w tym programie blisko 1400 umowy na kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 20,6 mld zł - wartość tych projektów to 40,6 mld zł. W 2023 roku kontynuowane będą wypłaty środków zaplanowane w kwocie 2,1 mld zł. Certyfikacji będą poddane środki w wysokości 4,1 mld zł.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez NFOŚiGW 2022 rok ma zamknąć się wypłaceniem w sumie ponad 10,6 mld zł na projekty środowiskowe. Ze środków własnych Funduszu na finansowanie dotacyjne będzie to ok. 6 mld zł, a na finansowanie zwrotne ok. 1,7 mld zł. Środki zewnętrzne (głównie POIiŚ 2014-2020) to ok. 2,9 mld zł.


PR24/PAP/sw