more_horiz
Gospodarka

"Potwierdzenie ważnej roli w gospodarce". Minister Buda przyznał certyfikaty Krajowym Klastrom Kluczowym

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023 11:50
Dwadzieścia klastrów otrzymało podczas uroczystości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, certyfikat potwierdzający nadanie im statusu Krajowego Klastra Kluczowego.
Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.
Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.Foto: gov.pl

Klastry to grupa współpracujących ze sobą interesariuszy (przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu) reprezentujących różne środowiska, branże, czy technologie.

Sprawnie zarządzane, rozwijające się i rozwinięte klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także swoim regionom. W badaniach klastrów podkreśla się, że firmy klastrowe są bardziej innowacyjne niż firmy nie należące do sieci współpracy, częściej ubiegają się o patenty i eksportują więcej od firm spoza klastrów.

- Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego nie jest zadaniem łatwym - poprzeczka w konkursie ustawiona została wysoko. Status ten mogą uzyskać wyłącznie organizacje klastrowe, które reprezentują sektory czy obszary o dużym potencjale w skali kraju, w których firmy, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu potrafią ze sobą współpracować i na które możemy liczyć w realizacji zadań o charakterze prorozwojowym - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Potencjał rozwojowy

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

- Bardzo mnie cieszy to, że klastry są inicjatywami w pełni oddolnymi. To głównie Państwa wysiłek i praca doprowadziły do wykształcenia się silnych klastrów w Polsce, a certyfikat nadający status Krajowego Klastra Kluczowego jest tylko potwierdzeniem ważnej roli jaką zarządzane przez Państwa klastry odgrywają w polskiej gospodarce - podkreślił szef MRiT.

Krajowe Klastry Kluczowe przeszły wieloetapową ocenę, w trakcie której zweryfikowane zostały m.in ich doświadczenie; zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe; potencjał gospodarczy czy innowacyjność działań i umiędzynarodowienie. Status KKK przyznawany jest na trzy lata.

Klastry z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego:

 1. Klaster Dolina Lotnicza,
 2. Klaster Obróbki Metali,
 3. Mazowiecki Klaster ICT,
 4. Polski Klaster Budowlany,
 5. NUTRIBIOMED Klaster,
 6. MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych,
 7. Polski Klaster Technologii Kompozytowych,
 8. Klaster Fotoniki i Światłowodów,
 9. Silesia Automotive & Advanced Manufacturing,
 10. Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa,
 11. Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna",
 12. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
 13. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”,
 14. Śląski Klaster Lotniczy,
 15. Pomorski Klaster ICT Interizon,
 16. Klaster Lifescience Kraków,
 17. Klaster Zrównoważona Infrastruktura,
 18. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe,
 19. Śląski Klaster NANO,
 20. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu.

Realizowana strategia

Obecnie realizowana w Polsce polityka klastrowa opiera się na dokumencie Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r. , który został opracowany przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej funkcjonującą przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, powołaną w lutym 2019 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele klastrów oraz administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.

Wsparcie dla klastrów ze środków publicznych (z poziomu regionalnego oraz krajowego) było ukierunkowane dotychczas na wzmacnianie potencjału koordynatorów i podmiotów współtworzących klastry (podejście podmiotowe). Zważywszy na poziom rozwoju KKK zakłada się realizację równolegle polityki, w której klastry będą stanowiły instrument rozwoju regionu/kraju. W tym podejściu klastry przestaną być tylko podmiotem wsparcia, lecz staną się także instrumentami do realizacji zadań publicznych (podejście funkcjonalne).

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ gov.pl/ mib