more_horiz
Gospodarka

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Co planuje MF?

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 08:15
Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw VAT. Proponowane rozwiązania zakładają zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi, a dostawcami usług płatniczych. Chodzi np. banki czy instytucje kredytowe. Ponadto, stworzone zostaną równe szanse dla całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o branżę handlu elektronicznego.
MF planuje wprowadzić zmiany w ustawie o VAT.
MF planuje wprowadzić zmiany w ustawie o VAT.Foto: fizkes/Shutterstock

W Polsce, dzięki skutecznym działaniom rządu, luka VAT, czyli różnica miedzy kwotą spodziewanych dochodów z podatku VAT a faktycznie pobraną kwotą podatku, została gwałtownie zmniejszona. Według szacunków Ministerstwa Finansów, luka VAT obniżyła się z poziomu ponad 24 proc. w 2015 r. do 4,3 proc. w 2021 r.

Dzięki temu, że w ostatnich latach rząd odzyskał środki od mafii VAT-owskich, można było zasilić liczne programy społeczne i inwestycyjne. Wprowadzono np. program „500+”, obniżkę PIT z 18 na 12 proc., 0 proc. PIT dla młodych, obniżkę stawki VAT na kilkaset produktów czy obniżenie CIT do poziomów najniższych w Europie.

Najważniejsze rozwiązania

Administracja podatkowa zyska dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT, w międzynarodowym handlu elektronicznym.

Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności.

Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów.

Nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Wprowadzone zostaną zasady liczenia progu płatności transgranicznych oraz zasady określania lokalizacji płatników i odbiorców płatności.

Określone zostaną także szczegółowo dane dotyczące ewidencji, która prowadzona będzie przez dostawcę usług płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty i daty) i ewentualnych zwrotów płatności.

Nowe przepisy są wymagane przez Unię Europejską. Mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/ mib