more_horiz
Gospodarka

W drugiej połowie roku poprawi się koniunktura? Analiza NBP

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2023 11:00
Poprawiły się prognozy sytuacji ekonomicznej na II kwartał tego roku i kolejne 12 miesięcy, choć pozostały niskie - wynika z Szybkiego Monitoringu NBP - analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw, opublikowanego we wtorek przez bank centralny.
Wzrost optymizmu tych prognoz zanotowano w znaczącej większości analizowanych branż i klas. Lepsze są także kwartalne oczekiwania dotyczące popytu  w II kw. 2023 r. przedsiębiorstwa spodziewają się wyhamowania tendencji spadkowych popytu.
Wzrost optymizmu tych prognoz zanotowano w znaczącej większości analizowanych branż i klas. Lepsze są także kwartalne oczekiwania dotyczące popytu – w II kw. 2023 r. przedsiębiorstwa spodziewają się wyhamowania tendencji spadkowych popytu. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

W I kw. 2023 r. pogorszyły się oceny dotyczące niemal wszystkich obszarów wpływających na bieżącą sytuacje firm, przy największym pogorszeniu ocen uwarunkowań popytowych.

"Poprawiły się, choć pozostały niskie, prognozy sytuacji ekonomicznej na II kw. br. i kolejne 12 miesięcy. Wzrost optymizmu tych prognoz zanotowano w znaczącej większości analizowanych branż i klas. Lepsze są także kwartalne oczekiwania dotyczące popytu – w II kw. 2023 r. przedsiębiorstwa spodziewają się wyhamowania tendencji spadkowych popytu krajowego oraz umiarkowanego wzrostu popytu zagranicznego" - podano w ekspertyzie NBP.

Poprawa w końcu roku?

"W perspektywie rocznej oczekiwania przedsiębiorstw są wyraźnie korzystniejsze niż przed kwartałem. W horyzoncie tym przedsiębiorstwa przewidują stabilizację popytu krajowego oraz relatywnie wysoki, ale niższy niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, wzrost popytu zagranicznego" - czytamy w analizie NBP.

Respondenci z firm pytani przez NBP, pomimo przewidywanej poprawy sytuacji ekonomicznej, w tym popytowej, spodziewają się dalszego spowolnienia wzrostu cen – w horyzoncie kwartalnym i rocznym – a wskaźnik ich prognoz obniżył się trzeci kwartał z rzędu.

"Te korzystne oczekiwania wynikają z nałożenia się kilku czynników. Przede wszystkim firmy prognozują kontynuację wyraźnego spadku dynamiki cen zaopatrzenia w materiały i surowce – średnia prognoz obniżyła się tu najsilniej w historii pomiaru tego wskaźnika" - wyjaśniają analitycy NBP.

Inflacja hamuje?

Według analityków NBP hamująco na procesy inflacyjne będzie wpływać też sytuacja na rynku pracy. W I kw. br. spadła, bowiem po raz kolejny wartość wskaźnika kwartalnych prognoz zatrudnienia, a spadek ten dotyczył wszystkich analizowanych grup podmiotów. Jak zaznaczono, towarzyszyła temu stabilizacja odczuwanej przez firmy presji płacowej, przy ponownym osłabieniu stopnia jej transmisji na przewidywane podwyżki wynagrodzeń.

"W rezultacie spadł udział firm prognozujących podniesienie płac w kolejnym kwartale i zmniejszyła się – pozostając jednak na wysokim na tle historycznym poziomie – średnia dynamika planowanych podwyżek płac. Jednocześnie wyraźny wzrost płac w I kw. 2023 r. następujący w warunkach osłabienia aktywności gospodarczej przełożył się w opinii ankietowanych firm na nieznacznie pogorszenie relacji między wzrostem płac, a wzrostem wydajności prac" - czytamy w ocenie sytuacji firm przygotowanej przez analityków NBP.

PR24/PAP/sw