more_horiz
Gospodarka

Slim VAT 3. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023 13:36
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tego aktu jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku VAT, czyli tak zwany pakiet Slim VAT 3. Ustawa zmierza również do dostosowania krajowych przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Nowela wchodzi w życie 1 lipca, poza niektórymi przepisami, które zaczną obowiązywać w ciągu kolejnych miesięcy.
Nowela wchodzi w życie 1 lipca, poza niektórymi przepisami, które zaczną obowiązywać w ciągu kolejnych miesięcy.Foto: ANDREI ASKIRKA/Shutterstock

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług należy zaliczyć: podwyższenie do 2 mln euro limitu wartości sprzedaży, wraz z kwotą podatku, relewantnego dla uzyskania statusu małego podatnika, modyfikację zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej, określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej czy modyfikację zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0 proc.

Ponadto uszczegółowiona została definicja bagażu osobistego podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju stosowanej na potrzeby zwolnienia od podatku od towarów i usług importu towarów przywożonych w tym bagażu. Zniesiono wymóg posiadania przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, zliberalizowano przesłankę szybszego zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym transakcji bezgotówkowych czy zmodyfikowano zasady ustalania sankcji VAT.

Szereg zmian zachodzi też w innych ustawach. Dlatego zasadniczo nowela wchodzi w życie 1 lipca, poza niektórymi przepisami, które zaczną obowiązywać w ciągu kolejnych miesięcy.

Czytaj także:

PR24.pl, IAR, DoS

REKLAMA