more_horiz
Gospodarka

Panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła. Resort rozwoju dofinansuje projekty strategiczne

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023 08:51
Do 150 mln euro wsparcia na projekty o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji przewiduje rozporządzenie ministerstwa rozwoju, którego projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi m.in. o produkcję baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych i pomp ciepła.
Do inwestycji o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto resort rozwoju zaliczył m.in. produkcję paneli słonecznych.
Do inwestycji o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto resort rozwoju zaliczył m.in. produkcję paneli słonecznych.Foto: Shutterstock/anatoliy_gleb

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Jak wskazano, rozporządzenie związane jest z wydanym przez Komisję Europejską komunikatem dotyczącym "Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy".

Projekt inwestycyjny według przepisów

"W tym kontekście sekcja 2.8 Komunikatu zapewnia państwom członkowskim dodatkową możliwość przyznawania pomocy, która bezpośrednio wspiera inwestycje produkcyjne w określone produkty strategiczne niezbędne do tej transformacji. Ponieważ wsparcie inwestycji w zakłady produkcyjne mogłoby prowadzić do napięć związanych z nadrzędnymi celami integralności i spójności rynku wewnętrznego, możliwość przyznawania tego rodzaju wsparcia została ograniczona do końca 2025 r., co dodatkowo potwierdza wagę i istotność projektowanego rozporządzenia" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Wyliczono w nim, że według przepisów projektem inwestycyjnym o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto jest inwestycja polegająca na produkcji urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Poza tym w grę wchodzi produkcja kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji wspomnianych wcześniej urządzeń, a także produkcja lub odzysk pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji wyliczonych wcześniej urządzeń i kluczowych komponentów.

15 proc. kosztów kwalifikowalnych

"Zgodnie z projektowanymi przepisami intensywność pomocy nie może przekraczać 15 proc. kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 150 mln EUR na przedsiębiorstwo na państwo członkowskie. W przypadku inwestycji na obszarach objętych pomocą (...), intensywność pomocy można zwiększyć do 20 proc. kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 200 mln EUR na przedsiębiorstwo na państwo członkowskie” - wskazano w uzasadnieniu.

Dodano, że w niektórych wypadkach intensywność pomocy może zostać zwiększona do 35 proc. kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 350 mln euro na przedsiębiorstwo na państwo członkowskie.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS