X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
Gospodarka

Zobacz, jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019 14:11
Przedstawiamy jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyjaśniamy, punkt po punkcie, kto znajdzie sie w systemie, jakie sa korzyści dla pracowników, obowiązki pracodawców oraz państwa i instytucji, uczestniczących w trzecim filarze emerytalnym.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock, Akira Kaelyn

Przypomnijmy - PPK są powszechnym i dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i Państwo.


. .

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i Państwa.

Automatyczny udział w PPK dla pracowników w wieku 18-54 lat

 Udział w PPK będzie automatyczny - będzie obowiązywać zatrudnione osoby w wieku od 18 do 54 lat.

Pracownicy w wieku 55-70 lat sami składają wniosek o udział w PPK

Pracownik, który ukończył 55., a nie ukończył 70. roku życia, samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu).

PPK- jakie składki

W przypadku pracownika i pracodawcy wysokość wpłat będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto.


. .

Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty niezależne od wysokości dochodów pracownika. Każdy, kto zdecyduje się oszczędzać w PPK, otrzyma jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej.

Następnie co roku, po spełnieniu określonych warunków, Fundusz Pracy będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.Pracownik będzie gromadził oszczędności na prywatnym koncie PPK

Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika oraz otworzy za jej pośrednictwem dla niego imienny rachunek, na którym będą gromadzone jego oszczędności – prywatne konto PPK.


. .

Pracownik może odstąpić od udziału w PPK

Pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w PPK, podpisując specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony Państwa.

Środki gromadzone na koncie PPK są prywatne i mogą być dziedziczone

PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego, dlatego oszczędności na koncie pracownika są prywatne, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz są dziedziczone.

Po ukończeniu 60 roku życia pracownik może zdecydować jak korzystać ze zgromadzonych środków

Osoba oszczędzająca w ramach PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60 roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej. Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków.

Można dalej wpłacać środki na PPK, wypłacić jednorazowo do 25 proc. lub całość. Ale uwaga na podatek od zysków kapitałowych

- Pracownik może dalej odkładać środki w PPK.

- Pracownik może skorzystać z domyślnej formy wypłaty: jednorazowo wypłacić 25 proc. środków, a resztę wypłacać co miesiąc przez 10 lat (wypłata w tej formie będzie zwolniona od podatku od zysków kapitałowych, ma to zachęcić pracowników do wypłaty zgromadzonych środków przez dłuższy okres przebywania na emeryturze).

− Pracownik może pozostałe środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. W tym może jednorazowo wypłacić 100% środków. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych.

Z chwilą ukończenia 60 lat uczestnik będzie mógł wypłacić zgromadzone oszczędności. W domyślnym wariancie, najkorzystniejszym podatkowo, uczestnik otrzyma wypłatę jednorazową wynoszącą 25% zgromadzonych środków. Pozostałe 75% oszczędności będzie podlegało wypłacie w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmniejszenie liczby rat, w tym wypłata całej kwoty jednorazowo (1 rata) będzie się wiązać z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Środki można wypłacić w formie świadczenia małżeńskiego, przesłać na polisę ubezpieczeniową, na lokatę

Pracownik będzie mógł również dokonać wypłaty transferowej:

  1. na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
  2. na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.
  3. Pracownik może wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego (wypłaty z jednego wspólnego rachunku małżeńskiego).

Wcześniejsza wypłata możliwa w razie choroby albo przy zakupie mieszkania

W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze będzie można wypłacić wcześniej:

− część środków – w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego najbliższych (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu)

− całość – by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu (o ile nie ukończył 45 lat (do 100 % środków, z obowiązkiem zwrotu)

Jaki podatek zapłacimy przy wypłacie środków

Potrącenia przy wypłacie środków przed ukończeniem 60. roku życia wynikają z faktu, iż wpłaty będą miały szereg preferencji podatkowych (zwolnienie z ZUS, podatku od zysków kapitałowych i dopłaty).

Składając wniosek o zwrot środków, pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

- ogólnie obowiązujący podatek od zysków kapitałowych;

 - 30% wartości wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie społeczne w ZUS;

- dopłaty ze strony Państwa.

Obowiązki pracodawcy

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że na pracodawcach spoczywać będzie obowiązek:

  • wyboru instytucji finansowej, za pośrednictwem której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników,
  • podpisania z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
  • terminowego i prawidłowego obliczania oraz przekazywania wpłat do wybranej instytucji finansowej,
  • gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej PPK,
  • przekazywania pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Wybierać będzie można spośród następujących instytucji finansowych (umieszczonych w ewidencji PPK):

Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych, Zakładów Ubezpieczeń.

Pracodawcy zgodnie z obowiązującymi ich terminami utworzą PPK, podpisując umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Wyboru instytucji finansowej dokona pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca wybierze instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Sposób tworzenia PPK został dla pracodawcy możliwie uproszczony, a większość obowiązków administracyjnych oraz dotyczących obsługi uczestników PPK spocznie na instytucjach finansowych.

Ustawa o PPK przewiduje mechanizm antykryzysowy

Ustawa przewiduje ponadto tzw. mechanizm antykryzysowy, który polega na tym, że pracodawca i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej:

- w okresie przestoju ekonomicznego (Przestój ekonomiczny to – zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn, które go nie dotyczą, jednocześnie pracownik pozostaje w gotowości do pracy);

- w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;

- w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

NRG, Jarosław Krawędkowski, jk,

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Pracownicze Plany Kapitałowe zagwarantują wyższe emerytury

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018 21:40
Do tej pory trzy możliwości oszczędzania na emeryturę, wspierane przez państwo, czyli: IKE, IKZE (indywidualne) i PPE – produkt grupowy zgromadziły 20 mld złotych. Natomiast do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych szacuje się, że rocznie wpłynie 10 mld złotych, co zapewni realny i odczuwalny wzrost przyszłych emerytur.
rozwiń zwiń

Czytaj także

PPK mają zapewnić bezpieczeństwo emerytalne i pomóc gospodarce

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018 12:02
Pracownicze Plany Kapitałowe, które dziś podpisał prezydent Andrzej Duda, mają wesprzeć Polaków w budowaniu długoterminowych oszczędności. Zgromadzony w ramach PPK kapitał będzie stanowił prywatną własność pracownika.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Marek Siudaj: pracownicze plany kapitałowe są korzystniejsze od OFE

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018 13:46
- W Polsce wielu ludzi dopłaca do tego, by fundusze emerytalne trzymały ich pieniądze. Pracownicze plany kapitałowe to szansa dla gospodarki - mówił w Polskim radiu 24 Marek Siudaj z portalu wGospodarce.pl.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Premier Mateusz Morawiecki: PPK zapewnią godne emerytury, przyniosą korzyści dla firm i pracowników

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019 11:07
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska symbolicznie dołącza do krajów rozwiniętych dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym, a nowy system będzie korzystny zarówno dla pracowników, jak i dla firm. W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych szef rządu wraz z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju zaprezentował szczegóły obowiązującej od początku roku ustawy.
rozwiń zwiń