more_horiz
Gospodarka

Strategiczna Infrastruktura Energetyczna a Ministerstwo Funduszy. Ważna zmiana

Ostatnia aktualizacja: 11.08.2022 14:00
Rząd przygotował projekt rozporządzenia przenoszący obsługę i finanse Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - poinformowano na stronach KPRM.
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odpowiada za prowadzenie spraw dotyczacych operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego.
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odpowiada za prowadzenie spraw dotyczacych operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego.Foto: Pixabay/Michael Gaida

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia, które, jak poinformowano na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "ma wprowadzić zmiany organizacyjne związane z przeniesieniem obsługi i finansowania Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej do Ministra Rozwoju i Technologii". Obecnie biuro obsługi pełnomocnika funkcjonuje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konsekwencje zmiany

Zwrócono uwagę, że przedmiotowa zmiana wymaga jednocześnie przeniesienia kwot pomiędzy częściami budżetu państwa tj. z części 34-rozwój regionalny do części 20 - gospodarka. W tym celu, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o Radzie Ministrów zostanie wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, między ww. częściami budżetu państwa - poinformowano.

Wskazano, że organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

Zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

MFiPR informuje na swoich stronach, że Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odpowiada za prowadzenie spraw w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do operatorów przesyłowych systemu gazowego i elektroenergetycznego oraz PERN, a także w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej.

Odpowiada także za prowadzenie i koordynację prac Pełnomocnika Rządu związanych z przygotowaniem analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym związanych z zadaniami Pełnomocnika Rządu, w tym dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej, organizację i obsługę współpracy międzynarodowej Pełnomocnika Rządu.

Czytaj także:

20 lipca br. o dymisji ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej poinformował w mediach społecznościowych Piotr Naimski, który sprawował tę funkcję od 23 grudnia 2015 r. 25 lipca br. zastąpił go Mateusz Berger.

PR24, akg