more_horiz
Gospodarka

Enea dostanie wsparcie banków na inwestycje w sieć energetyczną

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2023 12:30
Koncern energetyczny Enea zawarł z konsorcjum banków umowę o kredyty do 2,5 mld zł. Fundusze będzie mogła przeznaczyć m.in. na inwestycję w sieć dystrybucyjną. Do firmy Enea należą: elektrownia Kozienice i elektrownia Połaniec oraz kopalnia węgla Bogdanka.
Elektrownia w Kozienicach należąca do Grupy Kapitałowej Enea.
Elektrownia w Kozienicach należąca do Grupy Kapitałowej Enea.Foto: Enea

W skład konsorcjum banków weszły: Polska Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Alior Bank S.A. oraz Bank of China Europe oddział w Polsce umowę kredytów do łącznej kwoty 2 500 000 000 zł.

Na co będzie przeznaczone wsparcie banków?


W ramach umowy kredytów zostanie udostępnione finansowanie w formie kredytu terminowego do kwoty 1 500 000 000 zł z częściową amortyzacją oraz rewolwingowego kredytu odnawialnego do kwoty 1 000 000 000 zł z jednorazowym terminem zapadalności na koniec okresu finansowania.

Enea poinformowała, że będzie mogła przeznaczać środki udostępnione w ramach pierwszego kredytu na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych grupy kapitałowej poniesionych w związku z budową, rozbudową, modernizacją lub utrzymaniem sieci dystrybucyjnej oraz nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowaniem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do użytku jakichkolwiek odnawialnych źródeł energii.

Środki z drugiego kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności oraz kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej z wyłączeniem: finansowania budowy, nabycia oraz rozbudowy elektrowni opalanych węglem kamiennym, a także innej działalności związanej z węglem kamiennym, w tym wydobyciem węgla kamiennego i obrotem węglem kamiennym, i refinansowaniem jakiegokolwiek zadłużenia finansowego lub wydatków, które zostały poniesione w takim celu.

Jaka jest pozycja firmy Enea na polskim rynku?


Grupa Kapitałowa Enea podaje, że jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż.

Do Grupy Kapitałowej Enea należą Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni.

Działalność Grupy Kapitałowej Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile. Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej należąca do Enei rozciąga się na 20 proc. powierzchni kraju. Spółka ma też 23,1 proc. udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce.


PR24/PAP/sw