more_horiz
Gospodarka

"Mój prąd" 5.0 nabiera rozpędu. Tysiące wniosków w ciągu pierwszego tygodnia

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2023 12:18
Mija tydzień od rozpoczęcia nowej, piątej odsłony programu promocji fotowoltaiki "Mój Prąd". Jak podkreślił wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, podobnie jak poprzednie edycje, i ta najnowsza cieszy się dużym zainteresowaniem.
Beneficjentami Mojego Prądu 5.0 mogą się stać osoby, które zainwestowały w panele fotowoltaiczne już wcześniej i nie starały się o dofinansowanie.
Beneficjentami "Mojego Prądu" 5.0 mogą się stać osoby, które zainwestowały w panele fotowoltaiczne już wcześniej i nie starały się o dofinansowanie.Foto: Shutterstock/anatoliy_gleb

- Od soboty, 22 kwietnia, kiedy wystartowaliśmy z "Moim Prądem" 5.0 złożono do tej pory ponad 4,4 tys. wniosków na ponad 35 mln zł. Widać, że zainteresowanie jest duże. Pokazuje, że Polacy chcą nadal korzystać ze wsparcia na instalacje PV - powiedział Paweł Mirowski.

Wiceszef Funduszu wyjaśnił, że najpopularniejszym elementem programu, na który składane są wnioski o dotacje - oprócz wsparcia do paneli fotowoltaicznych - są pompy ciepła. To jeden z dwóch nowych komponentów programu, do którego można otrzymać dofinansowanie. Przez tydzień złożono ponad 288 wniosków dotyczących pomp ciepła, na ponad 4,2 mln zł.

Na kolejnych miejscach znalazły się: magazyny energii (252 wnioski na blisko 3,5 mln zł); systemy zarządzania energią (173 wnioski na ponad 487 tys. zł); magazyny ciepła (137 wniosków na blisko 0,6 mln zł). Na razie najmniejsze zainteresowanie budzą kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej (13 wniosków na blisko 42 tys. zł). Kolektory to drugi nowy komponent "Mojego Prądu" 5.0.

Brak kryterium dochodowego

Paweł Mirowski odniósł się także do najczęściej pojawiających się pytań dotyczących m.in. kryteriów zastosowanych w programie.

Po pierwsze - jak podkreślił - w programie "Mój Prąd" nie są brane pod uwagę dochody osiągane przez wnioskodawców.

"Od początku, kiedy uruchamialiśmy program, a było to w 2019 roku, w celu dochowania prostoty i łatwości w aplikowaniu o środki, nie obowiązywał próg dochodowy. Również piąta edycja programu nie uzależnia wysokości dofinansowania od dochodu beneficjenta" - wyjaśnił.

Wiceprezes przypomniał, że ubiegający się o dotacje z "Mojego Prądu" muszą w pierwszej kolejności przeprowadzić inwestycję, czyli za nią zapłacić i mieć podłączoną instalację PV do sieci elektroenergetycznej. Dopiero potem można złożyć wniosek do NFOŚiGW o wsparcie finansowe.

Dodał, że beneficjentami "Mojego Prądu" 5.0 mogą się stać osoby, które zainwestowały w panele fotowoltaiczne już wcześniej i nie starały się o dofinansowanie. Koszty kwalifikowane w programie są bowiem liczone od 1 lutego 2020 roku.

100 mln zł dla piątej edycji

Przedstawiciel Funduszu podkreślił, że z nowego rozdania "Mojego Prądu" mogą też skorzystać osoby, które już otrzymały dotację do paneli PV w poprzednich edycjach programu.

- Jeśli otrzymaliśmy dotację do paneli w poprzednich edycjach programu, to nie zamyka to możliwości skorzystania ze wsparcia w "Moim Prądzie" 5.0. Warunkiem jest jednak wybranie dodatkowych komponentów, jak np. pomp ciepła, magazynów energii lub ciepła czy kolektorów słonecznych. Trzeba też być obecnym bądź przejść na nowy system rozliczania prosumentów net-billing - wyjaśnił wiceprezes NFOŚiGW.

Nabór wniosków w "Moim Prądzie" 5.0 potrwa do 22 grudnia tego roku bądź do wyczerpania się budżetu programu, który dla piątej edycji wynosi 100 mln zł. W przypadku dużego zainteresowania piątą edycją programu NFOŚiGW ma w dyspozycji kolejne 400 mln zł; na realizację "Mojego Prądu" 5.0 zabezpieczone są środki w łącznej kwocie 500 mln zł.

W części pierwszej programu priorytetowego "Mój Prąd" na lata 2021-2023 całkowity budżet został określony na 955 mln zł (suma dla trzeciej, czwartej i piątej edycji).

Trzy grupy wnioskodawców

Tak jak w poprzednich edycjach programu, jest on skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się w obowiązującym od 1 kwietnia 2022 r. systemie net-billingu. Polega on na tym, że prosument niewykorzystaną przez siebie energię sprzedaje do sieci i kupuje, kiedy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania na energię.

Nowością w "Moim Prądzie" 5.0, oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii, jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna zeroemisyjnych źródeł ciepła, jakimi są pompy ciepła oraz kolektory słoneczne, które służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Z dotacji w "Moim Prądzie" 5.0 będą mogły skorzystać trzy grupy wnioskodawców. Po pierwsze są to osoby rozliczające się z wyprodukowanego prądu w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji PV. Drugą grupą są osoby rozliczające się w "starym" systemie rozliczeń prosumentów, czyli net-meteringu, które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing. Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie, które już skorzystały z dofinansowania do paneli. W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki: instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie, została przyłączona i opłacona po 1 lutym 2020 r.; trzeba przejść z net-meteringu na net-billing; trzecim warunkiem jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie "Mój Prąd", np. pompy ciepła.

Maksymalna dotacja to 58 tys. zł

W przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję o np. magazyny energii i/lub ciepła, pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrasta do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców, którzy już skorzystali z dofinansowania do paneli, dofinansowanie w postaci "bonusa" do PV wynosi do 3 tys. zł.

Program przewiduje też dotacje do elementów dodatkowych. W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tys. zł, a magazynów energii - do 16 tys. zł; decydując się na system zarządzania energią można otrzymać do 3 tys. zł.

Wybierając gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, będzie to do 19,4 tys. zł; dla pozostałych pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.
Przy najszerszej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać, to 58 tys. zł.

Obecnie w kraju jest blisko 1 mln 250 tys. prosumentów.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS

REKLAMA