more_horiz
Gospodarka

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2019 11:11
Światowy rynek dronów rozwija się bardzo dynamicznie. Szacuje się, że wartość tego rynku w przeciągu najbliższych 10 lat przekroczy nawet 70 miliardów dolarów, z czego około 3 miliardy zł będzie należeć do rynku polskiego. Są to kwoty niebagatelne, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że dotyczą one rynku producenckiego, czyli produkcji dronów i systemów związanych z wykonywaniem lotów tymi statkami powietrznymi.
Audio
  • Czym się zajmuje Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów wyjaśnia Paweł Szymański, dyrektor departamentu bezzałogowych statków powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. /Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia/.

− Natomiast takim prawdziwym bogactwem, prawdziwą wartością tego nowego sektora gospodarki, są usługi, które będą świadczone z wykorzystaniem tych urządzeń czyli ich pełna integracja z gospodarką - uważa Paweł Szymański, dyrektor departamentu bezzałogowych statków powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 

Aktualnie  większość obszarów gospodarczych na świecie interesuje się wykorzystaniem dronów i działania wszystkich organizacji, które za wykorzystanie przestrzeni powietrznej i rozwój gospodarczy odpowiadają, są skupione na wykorzystaniu tych urządzeń.

Polska jest uważana za kraj bardzo przyjazny dronom, ponieważ w 2013 roku jako jedna z pierwszych w Europie wprowadziła regulacje, dotyczące kształtowania rynku i precyzujące jak loty bezzałogowymi statkami powietrznymi mają być wykonywane. Od tego czasu  branża w Polsce zaczęła się rozwijać, przy czym trzeba mieć na uwadze fakt, że rozwój ten skupia się  głównie wokół zastosowań półprofesjonalnych, związanych z wykonywaniem zdjęć i filmów.

Natomiast to, co pozwoli naprawdę rozwinąć się temu nowemu sektorowi gospodarki, to implementacja dronów do szeroko rozumianej gospodarki i usług świadczonych z tymi dronami.

− Aby tak się stało, musimy postawić na automatyzację systemów latających i systemów które takimi lotami będą w przyszłości zarządzały. Temu celowi ma służyć Centralnoeuropejski  Demonstrator Dronów- projekt, który w Polsce został zainicjowany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz naszym partnerem Gornośląsko-Zagłębiowską Metropolią - wyjaśnia Paweł Szymański.

Obecnie projekt jest  nadzorowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Centralnoeuropejski Demontrator Dronów ma za zadanie udostępnić przestrzeń, a także infrastrukturę, która docelowo będzie służyć wykorzystaniu dronów do świadczenia różnego rodzaju usług, ale na masową skalę.

Aby odbywało się to bezpiecznie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pracuje obecnie nad systemem zarządzania ruchem dronów, który docelowo ma zostać zintegrowany z ogólnymi, działającymi już od dawna systemami zarządzania ruchem lotniczym. Zdobywaniu doświadczeń i wdrażaniu tego systemu ma służyć poligon, organizowany w ramach Demostratora.

Poligon ma za zadanie udostępnić infrastrukturę, która będzie jednocześnie budowana, testowana i rozwijana na podstawie uzyskiwanych doświadczeń .

− W ramach tego poligonu będziemy również sprawdzać kompatybilność systemów latających z tym właśnie nowym systemem, tak abyśmy w przyszłości mogli w bezpieczny i zrównoważony sposób rozwijać ten sektor gospodarki- zauważa Paweł Szymański.

Sektor jako taki powinien w przeciągu najbliższych 10 lat zgodnie z różnego rodzaju szacunkami osiągnąć wartość wielu miliardów złotych, przy czym mówimy tu o szerokim wykorzystaniu dronów, infrastruktury związanej z dronami i wykorzystaniu tych urządzeń nawet w takich zastosowaniach jak dostarczanie paczek a w przyszłości również przewóz ludzi. Urząd Lotnictwa Cywilnego jako instytucja nadzorująca jest odpowiedzialny za dwie podstawowe rzeczy w lotnictwie: za rozwój tego lotnictwa oraz za bezpieczeństwo.

Jeżeli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne to pracuje nad legislacją, która ułatwia wykonywanie lotów w sposób bezpieczny. Odpowiada też za nadzór nad szkoleniami operatorów dronów.

− W tej chwili nadzorujemy ponad 90 podmiotów, które takich operatorów szkolą. W przeciągu ostatnich kilku lat wydaliśmy już prawie jedenaście tysięcy świadectw kwalifikacji, które uprawniają użytkowników do wykorzystania dronów w celach komercyjnych – mówi gość Polskiego Radia.

Na przełomie 2018 i 2019 roku opracowano nowe przepisy, które ułatwiają zdobywanie świadectw kwalifikacji, poprzez zmianę procedury uzyskiwania tych świadectw. Nastąpiło także uproszczenie uzyskiwania zgód na wykonywanie tzw. lotów dalekich, czyli poza zasięgiem wzroku operatora, które są w głównym polu zainteresowania podmiotów zamierzających świadczyć różnego rodzaju usługi z wykorzystaniem dronów.

Dariusz Kwiatkowski, jk


Logo NBP Logo NBP