more_horiz
Wiadomości

Szef MEN: wolność akademicka jest dla wszystkich, od osób o lewicowym światopoglądzie, po poglądy chrześcijańskie

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020 12:21
- Naukę rozwijają profesorowie, mistrzowie i to oni muszą cieszyć się autonomią - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiadając Projekt Wolności Akademickiej.
Przemysław Czarnek
Przemysław CzarnekFoto: gov.pl/web/nauka

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas wideokonferencji ogłosił szczegóły Pakietu Wolności Akademickiej - projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. konstytucji dla nauki), mającej zapewnić wolność nauki.

- Nie ma najmniejszej wątpliwości, że warunkiem rozwoju nauki jest pełna wolność akademicka - zaznaczył minister.

Zaproponowany przez resort Pakiet wolności akademickiej wprowadza zmiany prawne mające gwarantować nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych. Podkreślono, że pakiet jest urzeczywistnieniem w praktyce akademickiej konstytucyjnego prawa do wyrażania przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych.

Jak mówił minister jeszcze przed konferencją, "pakiet będzie dotyczył wolności, po prostu". - Potrzebujemy pełnej wolności na wszystkich uczelniach. Nie mówię, że jej nie ma, bo to byłoby krzywdzące, w żadnym wypadku. Natomiast zdarzają się też sytuacje w których wolność, jest narażana na szwank - zaznaczał minister.

- Rozwój nauki polskiej jest warunkiem sine qua non rozwoju państwa polskiego, jego znakomitej przyszłości. Ten rozwój chcemy wzmacniać, chcemy wspomagać rektor, naukowców, uczelnie w tym, żeby nauka rozwijała się z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, dla narodu polskiego - powiedział Przemysław Czarnek prezentując założenia nowelizacji.

Kwestie światopoglądowe

- Chcemy też, żeby nauczyciele akademiccy mogli - wszyscy, bo pojawiały się też takie informacje, że to będzie dotyczyło tylko jednej grupy światopoglądowej - zarówno ci, którzy mają światopogląd lewicowy, lewicowo-liberalny, jak i ci którzy mają pogląd konserwatywny, chrześcijański, jak i ci, którzy mają centrowe poglądy, żeby mogli rzeczywiście na bazie tych swoich przekonań (...) pracować w warunkach polskiej nauki, pracować na rzecz rozwoju polskiej nauki - powiedział.

Przemysław Czarnek zapewnił, że nikt - "ani konserwatysta, ani przedstawiciel światopoglądu lewicowego nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za wyrażanie swoich przekonań światopoglądowych". W zaproponowanych przepisach znalazł się zapis, że nie może być wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawach wyrażanych przekonań filozoficznych, religijnych i światopoglądowych.

Kolejny zaproponowany przepis nakłada obowiązek poinformowanie nauczyciela akademickiego o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego jego osoby. Nauczyciele mają uzyskać możliwość skierowania zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. - Zażalenie dotyczy wyłącznie tego aspektu światopoglądowego - podkreślił Czarnek.

Wolność warunkiem rozwoju

Dodał, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że warunkiem rozwoju nauki jest pełna wolność akademicka, wolność nauczania, jak również wolność debaty akademickiej. - Dlatego proponujemy pakiet wolnościowy, pakiet wolności akademickiej, który wychodzi na przeciw oczekiwaniom niektórych środowisk akademickich - podkreślił szef MEN.

szkoła covid stock 1200.jpg
Szef MEN: rozważamy pięć wariantów nauki w szkołach po 17 stycznia

W myśl zaproponowanych przepisów rektor zobowiązany będzie do zapewniania poszanowania wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

Postępowania dyscyplinarne i wyjaśniające 

Resort nauki informuje również, że istotnym założeniem dokumentu jest umorzenie wszystkich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów postępowań wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, które dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Głównym założeniem pakietu jest - według wnioskodawców - poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni.

Teraz projekt będzie skierowany do szerokich konsultacji ze środowiskiem akademickim, a później przejdzie wszystkie etapy procesu legislacyjnej - wynika z komunikatu.

pg

Zobacz także

Zobacz także