more_horiz
Wiadomości

Ustawa o radach młodzieżowych. Piotr Mazurek: powstała w dialogu z samorządowcami i młodymi ludźmi

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021 21:44
- Ustawa wprowadzająca młodzieżowe rady na wszystkich szczeblach samorządu lokalnego powstała w konsultacji z młodzieżą i samorządem - powiedział we wtorek pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek. Jak dodał, ustawa ułatwi młodym ludziom zaangażowanie w sprawy publiczne.
Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek
Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr MazurekFoto: mat. prasowe

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która wprowadza młodzieżowe rady gmin i powiatów oraz młodzieżowe sejmiki wojewódzkie. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

twitter duda morawiecki 1200.jpg
"Głos młodych zabrzmi mocniej". Prezydent podpisał ustawę dot. młodzieżowych rad i sejmików

Istotne zmiany

Piotr Mazurek podkreślił, że ustawa, której projekt przygotował rząd, "spełnia postulaty zgłaszane od wielu lat przez środowiska młodzieżowe" i ułatwia zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne, ponieważ "ustanawia instytucje silnych młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego".

- Ustawa wprowadza niezwykle istotne zmiany – ustanawia młodzieżowe rady na wszystkich poziomach samorządu - do tej pory były tylko w gminach. Wprowadza gwarancję konkretnych uprawnień, którą będą od tej pory miały wszystkie młodzieżowe rady w Polsce – powiedział pełnomocnik rządu.

- To bardzo szeroki katalog. Obejmuje inicjowanie procesu uchwałodawczego, składanie wniosków i zapytań do organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, opiniowanie wszelkich uchwał wpływających na młodzież. To także kwestia własnych inicjatyw, z którymi może wystąpić młodzieżowa rada – zauważył Mazurek.

Czytaj także:

Jak dodał, nowela reguluje także kwestię udziału w tworzeniu strategii dotyczących polityki młodzieżowej i w monitorowaniu realizacji tych strategii, zarówno samorządowych, jak i rządowych. Zaznaczył, że ustawa wprowadza także obowiązek poddania pod głosowanie w ciągu trzech miesięcy wniosku o powołanie młodzieżowej rady. - Kończymy z wrzucaniem takich wniosków do zamrażarki, co się niestety czasami działo – dodał.

- Ta ustawa znacząco poszerza katalog podmiotów, które mogą zainicjować powołanie młodzieżowej rady. Będzie ją można powołać z inicjatywy władz samorządowych – zarówno organu stanowiącego, jak i wykonawczego - a także samej młodzieży, organizacji pozarządowej, samorządu uczniowskiego lub studenckiego – powiedział pełnomocnik.

Andrzej Duda PAP 1200.jpg
Prezydent do samorządowców: dziękuję za służbę na rzecz społeczności lokalnych

Zwrot kosztów

Dodał, że ustawa gwarantuje młodym ludziom także zwrot kosztów poniesionych w trakcie prac w radzie, udziału w jej posiedzeniach i reprezentowania rady na zewnątrz. Zapewnia także obsługę młodzieżowej rady przez urząd danej jednostki samorządu terytorialnego. - A więc wprowadza cały szereg konkretnych gwarancji prawnych, które fundamentalnie podnoszą rolę młodzieżowych rad – powiedział Mazurek.

- Ustawa powstała w odpowiedzi na postulaty kongresów młodzieżowych rad, konferencji, projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Jako pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej napisałem projektu tej ustawy wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - powiedział Mazurek.

Podkreślił, że w Radzie jest reprezentowana także strona samorządowa, "co było bardzo pomocne, ponieważ to jest ustawa, która reguluje kwestie związane w funkcjonowaniem samorządu". - To ustawa, która powstała w sposób partycypacyjny - w dialogu z młodzieżą, również w dialogu z samorządowcami – zaznaczył Mazurek, który koordynował prace nad projektem.

- Rząd robi bardzo dużo dla zwiększenia roli młodych ludzi w życiu publicznym. Ten przykład jest jednym z wielu – powiedział pełnomocnik. Przypomniał, że Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem rząd powołał w 2019 r. - To również instytucja umocowana ustawowo, organ dialogu między przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych a przedstawicielami młodzieży – podkreślił Mazurek, który jest współprzewodniczącym tego organu.

Czytaj także:

Dodał, że młodzieżowe rady doradcze są powoływane "przy szeregu ministerstw, instytucji państwowych, instytucji kultury". - Tworzymy w sposób partycypacyjny wieloletnią strategię na rzecz młodego pokolenia. Prowadzimy we wszystkich regionach konsultacje, w których bierze udział w każdym województwie po kilkaset osób. Rozmawiamy o realnych potrzebach młodych ludzi, nie tworzymy rozwiązań w gabinecie, nie narzucamy ich odgórnie, ale rozmawiamy o problemach i wspólnie wypracowujemy rozwiązania – zapewnił. - To absolutna nowość w podejściu do młodego pokolenia i rozwiązywania problemów społecznych w Polsce – powiedział.

Ustawę nowelizującą ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, o samorządzie województwa oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Sejm uchwalił w kwietniu br. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

dz

Zobacz także

Zobacz także