more_horiz
Wiadomości

Opublikowano pierwszy raport Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Najmłodsza z ofiar miała rok

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021 17:20
349 zgłoszeń trafiło dotychczas do Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Informacje te zawarto w pierwszym pełnym raporcie, opublikowanym w internecie. Dokument ma 250 stron i zawiera opis działalności komisji, analizę zgłoszeń, badania nad sprawami sądowymi z lat 2017-2020, a także rekomendacje dotyczące zmian prawnych.
Konferencja prasowa Państwowej Komisji ds. Pedofilii
Konferencja prasowa Państwowej Komisji ds. PedofiliiFoto: Andrzej Hulimka/FORUM

Z analizy zgłoszeń wynika, że 188 pokrzywdzonych stanowiły dziewczynki, a 173 chłopcy. Najmłodsza z poszkodowanych miała rok, a najstarsza 16 lat. 96 proc. sprawców to mężczyźni. Około jedna trzecia z nich to członkowie rodziny skrzywdzonego dziecka.

pedofilia 1200 shutterstock.jpg
Przewodniczący Komisji ds. pedofilii: osoby duchowne nie mają żadnego immunitetu

Spośród 349 spraw zgłoszonych komisji do prokuratury przekazano 137 zgłoszeń. 36 dotyczyło niezawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii.

Badanie akt sądowych

Drugim istotnym elementem raportu jest badanie akt sądowych z lat 2017-2020. Przeanalizowano 345 przypadków z 245 postępowań. Brano pod uwagę sprawy zakończone prawomocnym orzeczeniem. Z analizy wynika, że przeciętnym sprawcą przestępstwa pedofilii był ponad 30-letni mężczyzna, kawaler, jego ofiarą dziewczynka (93 proc.) w wieku od 7 do 15 roku życia. Niemal połowa wszystkich sprawców miała własne dzieci. W 35 proc. wszystkich badanych spraw miejscem popełnienia czynu był internet. Analiza pokazuje, że połowa objętych badaniem małoletnich nie była - po doświadczeniu przemocy seksualnej na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego - objęta specjalistyczną pomocą psychologiczną. W 83 proc. przypadków sąd nie zawyrokował o żadnym środku kompensacyjnym. Z kolei 65 proc. sprawców analizowanych w badaniu, przed popełnieniem przestępstwa na tle seksualnym, dopuściło się łamania norm społecznych.

Czytaj także:

Lęk, poczucie winy, depresja

Jak podaje raport, dzieci wykorzystywane seksualnie mierzą się z lękiem, poczuciem winy i depresją. Dotykają je też zaburzenia snu, problemy szkolne, wcześniej opuszczają dom oraz uciekają.

Kosciol-pedofilia-pikieta-pap-1200.jpg
"Zmowa milczenia najbardziej traumatycznym doświadczeniem". Zakonnik i publicysta o walce z pedofilią

Propozycje reform

W ostatniej części raportu znajdują się rekomendacje, które zawierają propozycje reform. Są wśród nich m.in: wyłączenie przedawnienia karalności przestępstw pedofilii, wprowadzenie instytucji adwokata dziecka, nadanie priorytetowego charakteru sprawom karnym dotyczącym przemocy seksualnej wobec dzieci, a także niezwłoczne wystąpienie prokuratora z wnioskiem o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego. Komisja rekomenduje też obowiązkowe opiniowanie seksuologiczne i psychiatryczne sprawców wykorzystania seksualnego dzieci. Wśród rekomendacji znalazł się też pomysł stworzenia szybkiej ścieżki interwencyjnej, która zapewniałaby priorytetowy dostęp do opieki psychologicznej dla skrzywdzonych dzieci.

bf

Zobacz także

Zobacz także