more_horiz
Wiadomości

Projekt nowelizacji dotyczącej kuratorów oświaty niedługo w Sejmie

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021 15:46
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że w następny wtorek Sejm rozpatrzy projekt nowelizacji kuratorów oświaty.
Przemysław Czarnek
Przemysław CzarnekFoto: PAP/Piotr Polak

We wtorek w siedzibie resortu edukacji i nauki odbywa się spotkanie w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele MEiN, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty, a także korporacji samorządowych.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na początku spotkania poinformował o procedowaniu projektu nowelizacji wzmacniającej rolę kuratora oświaty. 14 grudnia wyznaczyła pani przewodnicząca (sejmowej) Komisji Edukacji (Nauki i Młodzieży) prace w pierwszym czytaniu nad naszym projektem kuratoryjnym, który państwo nazwaliście "lex Czarnek" - powiedział Przemysław Czarnek, zwracając się do związkowców.

Kurator oświaty

Projekt tej ustawy przyjęła w połowie listopada Rada Ministrów. Wzmacnia on rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, m.in. w zakresie kontroli oraz egzekwowania zaleceń pokontrolnych, a także organizacji zajęć w szkołach przez stowarzyszenia i organizacje.

"Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Poprawione zostaną także warunki funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów. Zwiększy się również świadomość uczniów i rodziców o treściach zawartych w zajęciach prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Decyzja o udziale dziecka w tych zajęciach będzie należała do rodziców" - podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

W komunikacie wskazano, że o potrzebie zwiększenia skuteczności organu sprawującego nadzór pedagogiczny świadczą liczne sygnały od kuratorów oświaty, rodziców, nauczycieli i od związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

"Najczęściej sygnały te dotyczą informacji o działaniach niezgodnych z prawem, które niekorzystnie wpływają na jakość edukacji oraz warunki rozwoju uczniów i wychowanków" - wskazano.

Czytaj więcej:

nj

Zobacz także

Zobacz także