more_horiz
Wiadomości

Ferie zimowe. MEiN wydał wytyczne dot. organizacji wypoczynku

Ostatnia aktualizacja: 22.12.2021 19:22
Nad wytycznymi dotyczącymi ferii zimowych dzieci pracowały resorty: edukacji i nauki oraz zdrowia, a także Główny Inspektor Sanitarny. Jak wyjaśniono, głównym celem proponowanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na zimowym wypoczynku.
MEiN opublikował wytyczne dot. ferii zimowych
MEiN opublikował wytyczne dot. ferii zimowychFoto: BridgeToHorizon/Shutterstock

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 opublikował na swojej stronie internetowej w środę resort edukacji i nauki.

Jak czytamy w tym dokumencie, celem opisanych procedur jest m.in. wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku, minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.

Wytyczne dot. ferii zimowych

Wytyczne podzielono na cztery części. Pierwsza dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. Druga - zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. Kolejna opisuje procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku. Opisano też procedury postępowania w przypadku kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

W wytycznych napisano m.in., że uczestnicy zimowego wypoczynku powinni być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczyć mają ich rodzice lub prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Obiekt, w którym odbywa się wypoczynek, powinien mieć też infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników. W wytycznych są też wskazówki dotyczące wyżywienia. Na przykład rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

Wytyczne są dostępne na stronie MEiN: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022.

Czytaj również:

jmo

Zobacz także

Zobacz także