more_horiz
Wiadomości

Ilu Ukraińców zarejestrowało się już w polskich urzędach pracy? Marlena Maląg podała nowe dane

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2022 09:00
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że w ostatnim czasie obserwujemy systematyczny spadek liczby obywateli Ukrainy zarejestrowanych w urzędach pracy. Pracę na podstawie uproszczonej procedury podjęło do tej pory ponad 270 tys. osób.
Spada liczba obywateli Ukrainy poszukujących pracy; zatrudniono już ponad 270 tys. osób
Spada liczba obywateli Ukrainy poszukujących pracy; zatrudniono już ponad 270 tys. osóbFoto: Forum/Andrzej Hulimka

Według danych resortu rodziny od 15 marca pracę w Polsce podjęło ponad 270 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowaną większość z nich - 194 tys. - stanowią kobiety. Najwięcej osób w ostatnich miesiącach znalazło zatrudnienie w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim.

- Już 270 tys. obywateli Ukrainy znalazło pracę w Polsce po wprowadzeniu przepisów upraszczających procedurę ich zatrudniania. Jednocześnie w tym samym okresie sytuacja na rynku pracy była i pozostaje stabilna, a bezrobocie spada. Zestawienie tych danych wyraźnie świadczy o tym, jak chłonny jest rynek pracy w Polsce i jak ważne miejsce zajmują w nim cudzoziemcy, którzy wypełniają lukę kadrową w wielu branżach - wskazała minister rodziny Marlena Maląg.

Spada liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy pracują głównie w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także w rolnictwie i budownictwie. Wśród zgłoszeń od pracodawców są również powiadomienia o zatrudnieniu w tak potrzebnych zawodach, jak: lekarz, pielęgniarka, opiekun osoby starszej i pomocniczy personel medyczny.

- Po kilku miesiącach wzrostu, liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy w końcu maja tego roku spadła i tę tendencję obserwujemy również teraz. Z naszych szacunków wynika, że przed miesiącem w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 21 tys. obywateli Ukrainy. Obecnie takich osób jest 19 tys. Te szacunki potwierdzają, jak chłonny jest rynek pracy w naszym kraju i jak bardzo przedsiębiorcy są otwarci na zatrudnianie osób z zagranicy – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Zaznaczyła, że ułatwianie obywatelom Ukrainy podejmowania pracy i usamodzielniania się jest jednym z priorytetów rządu od początku wojny.

Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców "Razem Możemy Więcej"

- Kluczową rolę w tym obszarze odgrywają powiatowe urzędy pracy, ale współpracujemy w tym obszarze również z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Przykładem takich działań jest Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców "Razem Możemy Więcej", w ramach którego dofinansowanie otrzyma 115 projektów, których celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców - przypomniała szefowa MRiPS.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc. To spadek zarówno w odniesieniu do kwietnia, jak i do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają również dane Eurostatu za maj br. Wynika z nich, że Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce państw europejskich z najniższym bezrobociem.

Zobacz także: Agnieszka Ścigaj w "Sygnałach dnia"

dn

Zobacz także

Zobacz także