more_horiz
Wiadomości

Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Niemiec. Baerbock: z naszego punktu widzenia reparacje to kwestia zamknięta

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022 11:56
Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock spotkała się w Warszawie z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Tematem dyskusji była sprawa reparacji od Niemiec. Politycy rozmawiali także o bezpieczeństwie międzynarodowym, w tym pseudoreferendach przeprowadzonych przez Rosję na okupowanych terenach Ukrainy.
Annalena Baerbock spotkała się w Warszawie ze Zbigniewem Rauem
Annalena Baerbock spotkała się w Warszawie ze Zbigniewem RauemFoto: PAP/Albert Zawada

- Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą - powiedziała Annalena Baerbock. - Dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską, jest to nie tylko nasze ubezpieczenie na życie, szczególnie w tych czasach, ale jest to naszym instrumentem na przyszłość - oświadczyła.

Jak podkreśliła, "Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej bez jakichkolwiek ograniczeń". - Naszym wiecznym zadaniem pozostanie przypominanie o zadanym przez Niemcy cierpieniu milionów Polaków - powiedziała Baerbock.  Dodała, że było to "całkiem inne cierpienie" niż to, które Niemcy zadawały w innych krajach. Cierpienie związane z "kampanią uciśnienia, germanizacją, czystym wyniszczeniem" - zaznaczyła.

Baerbock podziękowała także za możliwość poniedziałkowego spotkania z osobami ocalałymi z Powstania Warszawskiego, którym "Niemcy uczynili rzeczy najokropniejsze". Dodała, że zarówno podczas tego spotkania, jak i na co dzień odczuwalna jest obecność bólu wydarzeń II wojny światowej.

- I to mianowicie nie tylko wśród osób 90-letnich, ale także 9-letnich. Ponieważ to cierpienie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tego w Niemczech może nie na co dzień jesteśmy świadomi. I szczególnie w Niemczech musimy sobie o tym przypominać - mówiła szefowa MSZ Niemiec.

Trauma po 1939 r.

Społeczeństwo polskie wciąż taką traumę odczuwa wskutek niemieckiej napaści zbrojnej na Polskę w 1939 roku, niemieckiej okupacji oraz ich negatywnych konsekwencji dla kapitału społecznego, potencjału gospodarczego i dziedzictwa narodowego. To ogranicza i hamuje możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich. Czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem - powiedział Zbigniew Rau.

Z tego względu - dodał minister - polski rząd wystąpił w poniedziałek do rządu Republiki Federalnej Niemiec z "wnioskiem o rozwiązanie tego problemu oraz sprawiedliwego, całościowego, materialnego i prawnego uregulowania kwestii krzywd i strat, jakie ponieśli obywatele polscy i państwo polskie w wyniku II wojny światowej".

Kwota reparacji?

Szef polskiej dyplomacji w trakcie konferencji prasowej z szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock został zapytany o to, jaka kwota reparacji jest zapisana w nocie dyplomatycznej wysłanej w poniedziałek do Berlina.

- Nie jest dobrym zwyczajem dyplomatycznym wskazywanie, co stanowi treść noty, dokładną treść, gdyż jest to kwestia wzajemnego zaufania między adresatem noty i nadającym tę notę - odparł Rau.

Natomiast - dodał - ustalenie w obecnych warunkach sumy, jest bardzo łatwe. - Suma ta została wskazana w raporcie dotyczącym strat wojennych przedstawionym ponad miesiąc temu na posiedzeniu w Zamku Królewskim w Warszawie - oświadczył minister. W raporcie podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

- Bardzo liczymy na dobrą współpracę w tym zakresie z rządem Republiki Federalnej Niemiec. (...) Współpracę, która powinna stworzyć modelowy przykład przezwyciężania następstw nielegalnego użycia przemocy w stosunkach międzynarodowych - zaznaczył. - Myślę, że (...) jednoznaczne i wspólne stanowisko Polski i Niemiec w tej sprawie ma swoją wielką polityczną wymowę - powiedział Rau. 

Wezwanie do uznania odpowiedzialności

Zbigniewa Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych, która została przekazana MSZ Niemiec. Dotyczy ona sprawy podjęcia prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Według Raua uregulowanie kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej powinno obejmować m.in. wypłacenie odszkodowania za wyrządzone szkody materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu, zrekompensowanie ofiarom oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd, a także systemowe rozwiązanie kwestii zagrabionych polskich dóbr kultury i archiwaliów.

Posłuchaj
00:30 nota-rau--11972728_1.mp3 Szef MSZ Zbigniew Rau o nocie dyplomatycznej do Niemiec (IAR)

Przekazanie noty to kolejny krok, podejmowany przez polski rząd na drodze do otrzymania reparacji wojennych od Niemiec. Wcześniej, 1 września, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Czytaj także:

PAP, IAR/ mbl,pg/pp/kor

Zobacz także

Zobacz także