more_horiz
Wiadomości

Nowela wprowadzająca mechanizm ograniczenia wzrostu cen ciepła. Senat odsyła ustawę do komisji

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 16:40
W związku ze zgłoszeniem w trakcie debaty poprawek do nowelizacji ustawy wprowadzającej mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 proc., Senat zdecydował o ponownym przesłaniu ustawy do prac w połączonych komisjach.
Senat rozpatrzył ustawę dotyczącą ciepła w związku z kryzysem energetycznym
Senat rozpatrzył ustawę dotyczącą ciepła w związku z kryzysem energetycznymFoto: shutterstock/F8 studio

Senat w środę rozpatrywał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola – przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła (ustalenie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła).

Kolejne poprawki

W trakcie środowej debaty senatorowie zgłosili do noweli kolejne poprawki m.in. dotyczące ciepła systemowego. Senat zdecydował o ponownym przesłaniu ustawy do dalszych prac w połączonych komisjach: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Jak mówił w trakcie debaty senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski (PiS), obradujące we wtorek połączone komisje wniosły o wprowadzenie do ustawy blisko 40 poprawek - głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska przypomniała, że była to pilna rządowa inicjatywa. Apelowała też do senatorów o szybką pracę nad tą ustawą.

Posłuchaj
00:27 12190240_1.mp3 "Jej przepisy określą najwyższy możliwy wzrost cen na rachunku na poziomie 40 procent, niezależnie od źródła ciepła w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 roku" - powiedziała podczas dyskusji w sali plenarnej wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska (IAR)

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców. Przewiduje on, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania.

Maksymalne ceny dostaw ciepła

Ustawa wprowadza maksymalne ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne w odniesieniu do części odbiorców z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła ma być stosowany od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą z września 2022 r. na rekompensaty dla wytwórców ciepła, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przeznaczono 10 mld zł. Uchwalona nowela podnosi tę kwotę do 14,5 mld zł. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że na 2023 rok. dodatkowe wydatki zaplanowano w wysokości 4,5 mld zł.

Posłuchaj
00:26 12190240_2.mp3 Podczas dyskusji senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld wniósł do nowelizacji ustawy poprawki. Mówił, że dotyczą one między innymi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, pływalni, aquaparków i klubów sportowych (IAR)

Zakładany w nowelizacji mechanizm przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

Uchwalone przepisy mają od 1 marca 2023 r. zastąpić aktualny mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą i mają działać do 31 grudnia 2023 r.

Czytaj także:


Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła, stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe. Zgodnie z ustawą maksymalna cena dostawy ciepła nie może być wyższa niż 140 proc. ceny dostawy ciepła stosowanej w danym systemie ciepłowniczym 30 września 2022 r.

***

Zgodnie z nowelizacją w terminie 10 dni od wejścia w życie ustawy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność w zakresie sprzedaży ciepła. Rekompensatę za sprzedaż ciepła po ograniczonej ustawowo cenie będzie wypłacał tym przedsiębiorstwom Zarządca Rozliczeń. Przedsiębiorstwa nieposiadające koncesji samodzielnie dokonają ustalenia maksymalnej ceny dostawy ciepła. Wyrównania wypłaci im właściwy wójt, burmistrz albo prezydent po weryfikacji maksymalnej skalkulowanej ceny dostawy ciepła.

PAP/IAR/as

Ekstraklasa

27 maja 2023

Zobacz także

Zobacz także