more_horiz
Wiadomości

Rok działań Państwowej Komisji ds. pedofilii. Pokazano dane

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021 11:44
Państwowa Komisja ds. pedofilii poinformowała o przyjęciu 526 spraw, z których 182 zostało już zakończonych, a 344 jest prowadzonych nadal. Zgłoszenia w głównej mierze dotyczyły spraw rodzinnych oraz spraw osób duchownych.
Rok działań Państwowej Komisji ds. pedofilii. Pokazano dane
Rok działań Państwowej Komisji ds. pedofilii. Pokazano daneFoto: shutterstock.com/Photographee.eu

Od 24 listopada ubiegłego roku, kiedy zaczęto przyjmować zgłoszenia, do Państwowej Komisji ds. Pedofilii wpłynęło 526 spraw. 182 sprawy zostały zakończone, a 344 są nadal prowadzone.

Dodano, że 59 osób pokrzywdzonych osobiście przedstawiło swoją sprawę na spotkaniu w siedzibie Urzędu Państwowej Komisji. Odebrano także 524 telefony dotyczące wykorzystania seksualnego.

Zgłoszenia do Państwowej Komisji dotyczyły przede wszystkim spraw rodzinnych – 165, w tym 82 okołorozwodowych; 134 sprawy dotyczyły natomiast osób duchownych, a 66 spraw, w których czyn popełniono za pośrednictwem Internetu. 67 spraw zostało podjętych na podstawie informacji z przestrzeni publicznej, w tym z mediów lub na podstawie analizy akt sądowych.

W komunikacie przekazano, że wśród 526 zgłoszonych spraw, 83 dotyczy czynów, w których nastąpiło przedawnienie karalności.

Unikalna kompetencja

"Państwowa Komisja ma unikalną kompetencję prowadzenia postępowań wyjaśniających ws. wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W tym zakresie niezbędna jest zmiana Ustawy o Państwowej Komisji. Projekt został opracowany i złożony w Kancelarii Prezydenta RP. Trwają ostatnie przygotowania do złożenia projektu nowelizacji w Sejmie" - czytamy w komunikacie.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii przebadała reprezentatywną próbę akt spraw karnych zakończonych w latach 2017-2020. Raport z rekomendacjami opublikowano 26 lipca tego roku. Komisja rozpoczęła także współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi.

- Obecnie finalizowane są prace nad zmianą ustawy o Państwowej Komisji, która umożliwi prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach czynów, których karalność uległa przedawnieniu. Jest to uprawnienie, które posiada wyłącznie Państwowa Komisja - zaznaczono.

Konwencja Praw Dziecka

Ponadto Państwowa Komisja opracowała - jak podkreślono - rekomendacje na potrzeby sprawozdania z realizacji zaleceń Komitetu Praw Dziecka sformułowanych w 2015 r., dotyczących przestrzegania w Polsce postanowień Konwencji Praw Dziecka.

- Rekomendacje zostały przekazane Komitetowi Praw Dziecka ONZ wraz ze streszczeniem Pierwszego Raportu Państwowej Komisji - poinformowano.

Zainicjowana została także współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi, które zajmują się pomocą osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym.

"W tym celu przeprowadzono kilkadziesiąt spotkań osobiście lub internetowo z ekspertami, urzędnikami państwowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w tym – Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją im. św. Brata Alberta i Fundacją św. Józefa.

Państwowa Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2020 r., a zgłoszenia przyjmuje od 24 listopada 2020 r.

Państwowa Komisja m.in. monitoruje i analizuje postępowania przygotowawcze, weryfikuje decyzje kończące postępowania przygotowawcze, a także udziela bezpośredniego wsparcia pokrzywdzonym w postępowaniach karnych.

Czytaj także:


es

Zobacz także

Zobacz także