Kilkadziesiąt tysięcy wierzytelności wobec Getin Noble Bank. Syndyk: minął termin bezpłatnego zgłaszania roszczeń

2023-08-22, 11:26

Kilkadziesiąt tysięcy wierzytelności wobec Getin Noble Bank. Syndyk: minął termin bezpłatnego zgłaszania roszczeń
Getin Noble Bank był bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. We wrześniu 2022 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację. Foto: Shutterstock/Konektus Photo

Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank do 22 sierpnia zostało zgłoszonych 27 tys. wierzytelności wobec GNB. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią "frankowicze" - poinformował syndyk masy upadłości GNB.

Z informacji przekazanej przez syndyka masy upadłościowej Getin Noble Bank Marcina Kubiczka wyjaśniono, że z końcem 21 sierpnia br. minął termin na zgłaszanie syndykowi masy upadłości GNB wierzytelności bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Tysiąc złotych obowiązkowej opłaty

"Warto pamiętać, że przekroczenie terminu nie przekreśla ważności zgłoszenia, jednak wierzytelności zgłoszone po 21 sierpnia wiążą się z 1.010,49 zł obowiązkowej opłaty. Syndyk masy upadłości Getin Noble Banku przypomina również, że wierzytelność trzeba zgłosić za pomocą KRZ, z wyjątkiem należności ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy (art. 216aa ust. 1 Prawa upadłościowego)" - wskazano w informacji prasowej.

Jak dodano, mocy prawnej nie będą miały zgłoszenia przesłane w formie papierowej do sądu lub na adres upadłego banku lub kancelarii syndyka.

Nieprzerwane straty roczne

Getin Noble Bank był bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. We wrześniu 2022 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku.

Powodem były notowane przez GNB od 2016 r. nieprzerwane straty roczne, zaś w kwietniu 2022 r. bank informował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

Audyt wykazał też, że GNB miał ujemne kapitały własne.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS

Polecane

Wróć do strony głównej