more_horiz
Gospodarka

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku. Dla klientów nic się nie zmienia

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022 10:43
Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku; jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. Transakcja zapewni bezpieczeństwo depozytów i ciągłości obsługi klientów - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.
Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak, jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych.
Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak, jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych.Foto: shutterstock

3 października działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do Banku BFG SA, którego właścicielem będzie - obok BFG - System Ochrony Banków Komercyjnych SA (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska).

Przeniesienie działalności Getin Noble Banku odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą w piątek wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową GNB. Decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji BFG wydał w czwartek 29 września.

Kredyty na dotychczasowych zasadach

Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Banku i zapewnienia nieprzerwanej obsługi jego klientów i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK.

BFG podkreśliło, że dla klientów Getin Noble Banku nic się nie zmienia.

"Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak, jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku SA, w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking" - zaznaczono.

Zapewniono, że klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian. Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w złotych. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.

Zapewnienie bezpieczeństwa depozytów

Getin Noble Bank od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, 29 kwietnia tego roku bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot - Deloitte Advisory - wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, będzie działał pod nazwą VeloBank SA. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco.

Komisja Nadzoru Finansowego podkreśliła, że transakcja ta "ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów". Stanowi rozwiązanie pozwalające uniknąć negatywnych skutków upadłości GNB, "która w przypadku niewdrożenia przymusowej restrukturyzacji byłaby nieunikniona i którą odczuliby klienci tego banku, a także cały sektor bankowy w Polsce".

PR24.pl, PAP, DoS/koz